ZÁJIN ÁDÁR EMLÉKEZETE

2005. március 17-én Zájin Ádár napján a Nagyfuvaros utcai templomkörzet közös imádságra és a hagyományos halvacsorára invitálta az OR-ZSE zsinagógájának közösségét, s az egyetem tanárait, munkatársait és hallgatóit. 

A zsinagóga adott helyt az esti imának, a máárivnak, melynek keretén belül megemlékeztek az előző Zájin Ádár óta elhunytakról. Weisz Mordecháj főkántor recitálta a Kél málé ráchámim-ot, majd elhangzott a közös Kádis ima. A szokásos hétköznap esti tanulás keretében Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora az emlékezés jelentőségére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Streit Sándor, a körzet és a BZSH elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Darvas István rabbijelölt ismertette az est programját.

A zsufolásig megtelt első emeleti díszteremben, a vacsorán, megjelent Hárs Gábor parlamenti képviselő, Falus Péter a VIII. kerületi önkormányzat képviselője, Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ és a BZSH ügyvezető igazgatója, a társkörzetek elöljárói és vezetői, a Nagyfuvaros utcai körzet hívei és az OR-ZSE képviselői. 

A fehér asztal mellett először Streit Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket, majd a főrabbi beszélt az emléknap és a Sábát Záchor, azaz az Emlékezés Szombatja kapcsolatáról. Ennek keretén belül idézte fel Mose Rábénu személyiségét. Hiszen ez a nap, a Zájin Ádár, a nagy tanítómester jahrzeit-je. Idézte Kidusin traktátusát (38/a)

Ugyanakkor felevenítette Jichák Eizik Taub, a kállói cádik emlékét is, az ő halálozási évfordulója is Ádár hó hetedikén van, akinek nevéhez fűződik a Sírnak, rínak a bárányok... és a Szól a kakas már... című dalok gyűjtése és szövegük átírása. Ez utóbbit a jelenlévők együtt el is énekelték. (lásd honlapunkat: www.rabbi.hu)

A vacsora után került sor az asztali áldás a bencsolás "elárverezésére", melyet Mester György vezetett le..

A jó hangulatú együttlét végén Eliezer Shlomovits, az OR-ZSE izraeli vendégprofesszora mondta el a birkát hámázont, az asztali áldást, idézve az ősi szöveget:

" ...a Mindenható erőt ad népének és megáldja közösségét a béke adományával."

ILUJ
2005.03.21