Vili bácsi, a költő 80 éves

Sabat Mecoraá szombatján Tóth Emil főkántor ünnepélyes felhívásával szólították a Tórához 80.-ik születésnapja alkalmából Czeichner Vilmost az OR-ZSE zsinagógájának egykori munkatársát, aki zsinagógánkban scolae pulsator (sámás) tisztségét töltötte be s jelenleg is gyülekezetünk egyik igen értékes tagja.

Schőner Alfréd főrabbi köszöntőjében ismertette valamennyiünk Vili bácsijának regénybe illő életútját, azt az odaadó lelkesedést, amellyel évtizedek óta kötődik zsidóságához. Öntudatos, harcos lelkületű személyiség, aki hatalmas olvasottságával és különösen a klasszikus líra iránti szeretetével hívta fel magára a figyelmet. Jellegzetes, sztentori hangján jómaga is rendszeresen előadja a világirodalom remekeit, avagy szavalja szép magyarsággal megfogalmazott, gondolatgazdagsággal átitatott saját verseit. Tavalyelőtt a Debrecenben megrendezett Kardos szavalóversenyen a senior kategóriában az országos verseny első helyezését érte el. Tavaly pedig a Szabó Magda Kossuth-díjas író nevével fémjelzett hozzáértő bírálóbizottság örömmel adta át Vili bácsinak a Közönség különdíját.

(Szabó Magda, Kossuth-dijas irónő és Weisz Péter a DZSH elnöke a tavalyi debreceni szavalóversenyen)

Czeichner Vilmos színes egyéniség. Briliáns humora, csillogó tekintete, udvarias modora példaképül szolgálhat a következő nemzedékek számára.

A főrabbi megáldotta az ünnepeltet, majd a zsinagóga tagjai felállva együttesen énekelték el a hálaadó zsoltárt.

Az istentiszteletet követő kidduson, melynek szervezése Markovics Tibor vezető elöljáró elévülhetetlen érdeme, Dr. Kárpáti Péter, majd Hont Jenő urak köszöntötték a jubilánst, aki meghatott szavakkal köszönte meg a feléje áradó szeretet ezernyi megnyilvánulását.

Kedves barátunk, drága Vili bácsi, a Mindenható éltesse, ád meá veeszrim sáná. Az emberi kor vegső határáig!


OR-ZSE Press
2005.04.20