Péntek esti vendég és ajándék az I.-tiszteleten


Jeles látogatója volt az OR-ZSE péntek esti I.-tiszteletének Ros Hasana előtti héten.
Másban is különbözött ez a szombatfogadás a többiektől. A közelgő ünnepek már éreztették hangulatukat és kedves meglepetés várta a zsinagóga híveit, az OR-ZSE diákjait és tanárait.
Reprint sorozatban újabb imakönyvet jelentetett meg az egyetem Rektori Tanácsa, folytatva a korábbi években megkezdett kiadványok láncolatát. A választás egy éppen száz éve kiadott fontos imákat tartalmazó Sziddur közreadására esett, magyar fordításának irodalmi stílusa, szöveghűsége és nem utolsósorban könnyen olvasható nyomdai betűtípusa okán.

Dr. Borsányi Schmidt Ferenc rendezte a kötetet sajtó alá, előszavában rövid áttekintést adva a magyar fordítású imakönyvek hazai történetéről, Rosenthal Móric 1841-es pozsonyi munkájától napjainkig. Ezeket a Machzorokat, Sziddurokat nemzedékek forgatták imádkozáshoz és a nők részére kiadott Mirjamokat zsidó anyák, és leányok használták. (Utóbbi egy finom cigarettafajta neve is volt a háború előtt, de ezt természetesen inkább a férfiak kedvelték).

Füredi Ignác, Schőn József, a költő-pap Kiss Arnold, Deutsch Henrik, a ma is kedvelt Pollák Miksa fordításai után még Krausz Fülöp adott ki kétnyelvű imakönyvet, de utána több mint 50 év szünet következett - jól ismert történelmi okokból. Ekkor a Chábád Lubávics Egyesület adott ki Sziddurt és Máchzort, amelyet jelen művek folytatnak.

Diákok és tanárok ajándékba kapták a szép kiállítású új imakönyvet, amelynek megjelenését magyar és külföldi adományozók áldozatkészsége tette lehetővé, a József körúti zsinagóga első önálló kiadványaként.

Azonnal megkedvelték a komoly egyszerűségében is szép, jól kézbe illeszkedő imakönyvet, az OR-ZSE "saját" imakönyvét.

Schőner Alfréd rektor főrabbi az istentiszteleten már az oldalszámokat az új imakönyvből adta meg, ezentúl belőle imádkoznak a zsinagóga látogatói, remélhetőleg minél többen és minél többet.

Tetszett az új imakönyv a kedves vendégnek is, akiről már szóltunk.

Barta János rabbi egykor az intézet növendéke volt. 1948-ban hagyta el Magyarországot, hogy a finnországi Turku hitközségének vezetését vegye át.
Innen Stockholmba ment, majd Németországba, ahol Tübingen egyetemén pedagógiát és politológiát hallgatott, majd nagyszerű tudományos eredményeket ért el. Több könyvet adott ki a híres Herder kiadónál, Svájcban is több műve jelent meg. Előadott a stuttgarti egyetemen, jelenleg is a város megbecsült polgára.
Foglalkozott zsidó neveléstannal, sok zsidó tárgyú előadást tart a német rádióban Johannes Barta néven.
Folytatja rabbi pályáját, ünnepeken német városokban tart istentiszteletet. Tehetségéből ízelítőt adott ezen a péntek estén nekünk is, mert Schöner Alfréd felkérésére ő tartotta a beszédet. Szólt a megtérésről, a rossz út elhagyásáról, a jó megtalálásáról. Hangsúlyozta az ima fontosságát - ehhez nagy segítség lesz az új imakönyv.

Emlékezetes I.-tisztelet volt ez a péntek esti!

 

2004.09.27.
Róbert Péter.