KETTŐS ÜNNEP A ZSINAGÓGÁBAN

2007. február 2.-án, S'vát hónap 15.-én különleges alkalmat ünnepeltünk Zsinagógánkban. Az előimádkozó emelvényén, az ún. blemmeren, nem Tóth Emil főkántor jól ismert és annyiszor megcsodált hangja csendült fel, hanem Giora Sharon, Indianapolis főkántora, az általunk annyira szeretett, fiatalkori jóbarát, mindannyiunk Sándor Gyurija imádkozott az Ö-valóhoz.

Ebben az évben Tu bi-S'vátkor kettős ünnep köszöntött Zsinagógánkra, a 130. születésnapját ez évben köszöntő Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem templomára.

Ahogy dr. Schőner Alfréd rektor, a Zsinagóga főrabbija nagyon hatásos és bátran mondhatjuk, hogy érdekfeszítő beszédében elmondotta, ez az ünnep, vagyis Tu bi-S'vát összhangban van a nem ismétlődő ünnepi aktussal, az énekes ünneplésével, a főkántor köszöntésével, Sándor Gyurinak a Kántorművészi cím odaítélésével és az ezt bizonyító oklevél átnyújtásával. A szombatköszöntő istentisztelet keretében a rektor-főrabbi áldásában részesítette a kitüntetett főkántort, majd a régi barát szívhez szóló beszéde kíséretében átnyújtotta a kitüntető oklevelet.

A szombatfogadó istentisztelet után ünnepi és ünnepélyes kiddus volt a II. emeleti Díszteremben, ahol a tizenöt féle gyümölcsöt tartalmazó gyümölcsöstálak, az elmaradhatatlan sütemények és az üdítő italok fogadták az ünneplőket. Itt ismét hallhattuk a rektor-főrabbit, amint köszönti az ünnepeltet, majd a kitüntetett főkántor és énekes, kántorművész köszönő szavai következtek.

A nagyszabású és pompás, gyümölcsökkel kísért kiddus megrendezése a Kárpáti család, különösen Editke jó ízlését és anyagi áldozatkészségét dicséri. Közösségünk és a Zsinagóga vezetőségének hálás köszönete a Kárpáti családnak.
 

2007.02.06
BSF