TÓRAAVATÁSOK

Az ünnepi sorozat közepén, október 17-én, pénteken este zsúfolásig megtelt az OR-ZSE zsinagógája. Nagy eseményre gyűltek össze ez alkalommal nemcsak az egyetem hallgatói, oktatói és a zsinagóga hívei, hanem a Kártpáti család baráti köre is. Ezen a péntek esti istentiszteleten adták át a templomnak azt a tórát, melyet kijavíttattak, s egy gyönyörű tóraruhával láttak el. Izraelből még új éc hájim-ot (az élet fája, a tekercseket tartó farúd) is hozattak, hogy a tóra régi fényében tündökölhessen.

Az apropót az adta, hogy a családfő, Kárpáti Kálmán egy évvel ezelőtt adta vissza lelkét az Örökkévalónak. E kegyeletes és egyben felemelő istentiszteleten részt vett az elhunyt özvegye, Afrikában élő lánya és unokája, valamint Londonban élő fia és unokája.

A felújított tórát dr. Kártpáti Péter hozta be a zsinagógába. Másik karján testvére, Andrea kisfia ült, aki néhány nappal a nagypapa elhunyta után született, ezzel is reprezentálva a folytatólagosságot, „nemzedék megy, nemzedék jön”.

A tórát Schőner Alfréd főrabbi vette át, majd egy rabbijelölt helyezte el a frigyszekrényben. A főrabbi ezután prédikációjában méltatta a Kárpáti család nagyvonalú ajándékát, majd a Tóra szelleme megőrzésének fontosságáról beszélt. Az istentisztelet utáni kidduson a sátorban Hont Jenő és Markovics Tibor mondott köszöntőt. Ezután először Kárpátiné dr. Varsányi Edit, az elhunyt özvegye köszönte meg a családjuk felé irányuló szeretet és ragaszkodás minden formáját, majd fia Péter emlékezett az édesapára és nagyapára.

Szimchát Tóra ünnepén, október 21-én este az OR-ZSE zsinagógája ismét nagyszabású ünnepség színhelye volt. Nemcsak azért, mert ez alkalommal több, mint negyven kisgyerek szorongott a padokban a nagy számban megjelent hívek között, hanem azért is, mert újból tórát avattunk. Braun Tiborné, Lucy és testvére, Bánó Tiborné, Marianne, szüleik, a holocaust áldozatául esett testvérük, dr. Fleischmann István és Braun Tibor emlékére szintén felújíttattak egy tórát. Az új tóraruhába öltöztetett tórát Tóth Emil főkántor hozta be a zsinagógába és adta át Schőner Alfréd főrabbinak, aki hálás szívvel köszönte meg az immár második kóser tórát, méltatva az adományozó érdemeit, aki már eddig is sok parochet-tel, bimá takaróval, stb. ajándékozta meg e közösséget.

Az istentisztelet utáni kiddusra Lucyka hívta meg a megjelenteket. A gyönyörűen és gazdagon megterített asztalok mellett Schőner főrabbi köszöntője után Tóth Emil főkántor és Markovics Tibor, a zsinagóga világi vezetője méltatta a Braun család érdemeit, melyet a zsidóság és ezen belül e zsinagóga érdekében fejtettek ki. Ezután Braun Lucy hálatelt szívvel köszönte meg az iránta és családja iránt megmutatkozó szeretetet, melyet e közösségtől kapott és kap most is.


ORZSE Press
2008.10.27