TANSZÉKVEZETŐINK KÖSZÖNTÉSE A ZSINAGÓGÁBAN

November 14-én, pénteken este is zsúfolásig megtelt a zsinagóga. Az egyetem tanárai, hallgatói valamint a templom évtizedes hívei mellett az Amerikai Ortodox Zsidó irányzat egy ifjúsági csoportjának aktív részvétele tette még színesebbé az istentisztelet hangulatát. Különleges hangsúlyt adott az estének, hogy a Magyar Televízió Vallási Szerkesztőségének munkatársai - élén Csiszér Ferenc főszerkesztővel - is eljöttek, hogy az egyetemmel közösen ünnepeljék Kármán György professzor urat, az OR-ZSE tanszékvezetőjét, c. egyetemi tanárt, a vallási műsorok szerkesztőjét 70. születésnapja alkalmából. 

A "Löcho dajdi" után Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora prédikációjában, a tóramagyarázatot követően, méltatta Kármán professzor tevékenységét, és idézte fel azokat a szegedi hagyományokat, melyek ilyen odaadóvá, a zsidóság iránt oly elkötelezetté tette a mindenki által szeretett "Gyuri bácsit". A beszéd végén rabbinikus áldásban részesítette a meghatott ünnepeltet.

Ezután - mint minden héten - a második emeleti Díszterem adott otthont a péntek esti kiddusnak, amely ez alkalommal különleges eseménnyel, habilitációs oklevél átadásával járult hozzá a szombat méltó köszöntéséhez. Ungárné dr. Komoly Judit professzor asszony főigazgató helyettes, tanszékvezető, c. egyetemi tanár 2003. október 21-én az OR-ZSE Doktoriskolájában védte meg Ph.D. habilitációs disszertációját, "A zsidó pasztorális pszichológia tárgya" címmel. A bizottság, melynek magasan kvalifikált professzorok voltak a tagjai 100%-os eredménynek minősítették dr. Komoly Judit teljesítményét. Schőner Alfréd rektor, a Doktoriskola vezetője itt ragadta meg az alkalmat, hogy köszöntse az újonnan habilitált Komoly Juditot, és a diploma felolvasása után átadta neki a Habilitációs Oklevelet. Ezt követően Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke, az istentisztelet és a kiddus díszvendége, köszöntötte az ünnepeltet. Beszédében elmondta, hogy ez a tudományos esemény nemcsak Komoly Judit családjának és az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemnek ünnep, de a MAZSIHISZ-t is nagy büszkeséggel tölti el, hogy egyetemén ilyen komoly tudományos munka folyik. Szívből jövő gratulációját fejezte ki az ünnepelt felé, aki tudományos munkájával öregbítette e 126 éves felsőoktatási intézmény hírnevét. A köszöntők után Prof. Dr. Staller Tamás, rektorhelyettes, a Doktoriskola helyettes vezetője virágcsokorral üdvözölte kollégáját. Ezután Kocsis Péter főtitkár a Rektori Tanács üdvözletét tolmácsolta. 

A kiddus azonban nem maradhat Tóra tanulás nélkül, erről Lővi Éva IV. éves Judaisztika tanár szakos hallgató gondoskodott, aki nagy érdeklődésre számot tartó tóramagyarázattal színesítette a jelenlévők számára a közös együttlétet. A jó hangulatú este Balázs Pál asztali áldásával fejeződött be.

A kiddust jelenlétével László Miklós, a Hunyadi téri körzet elnöke is megtisztelte.

A kiddus megrendezése Némethné Gajdos Anna, konyhavezető és Bükkössy Miklós, gondnok munkáját dicséri. 

2003.11.16

B.J.