SZÜLETÉSNAP AZ OR-ZSE ZSINAGÓGÁJÁBAN


2005. május 9-ét követő péntek este az istentisztelet keretében nagyszámú hívő, az egyetem tanárai, hallgatói és munkatársai jelenlétében köszöntötte Dr. Schőner Alfréd főrabbi, rektor, Prof. Dr. Staller Tamás tanszékvezető egyetemi tanárt, rektor helyettest, abból az alkalomból, hogy az ünnepelt a "győzelem" napján töltötte be 60. életévét.

A főrabbi az ünnepelthez intézett beszédében felidézte megismerkedésük történetét azokban az időkben, mikor nem volt olyan könnyű a Tóra tanulás, ők azonban mégis eljártak a Frankel Leó utcai zsinagógába Dr. Geyer Artúr főrabbihoz. Minden nehézség ellenére zsidóságot tanultak. 1996. óta pedig újból együtt dolgoznak, immár a zsidó egyetem építésén, a zsidó stúdiumok tanításán munkálkodva. Staller egyetemes és zsidó filozófiát oktat nagy ügybuzgósággal és odaadással, a hallgatók iránti feltétlen elkötelezettséggel. Vezeti a Művelődéstörténet szakot, a Zsidó Vallástudományi Kutatócsoportot, és rektorhelyettesként intenzív szerepet vállal az egyetemi élet minden területén. A doktoriskola egyik vezetőjeként, az Egyetem egyik legfontosabb spirituális egységének egyik domináns személyisége. A beszéd végén sok boldogságot, kis családjában sok örömöt és még hosszú boldog életet kívánt a kerek évfordulót ünneplő kollégának.

Az istentisztelet utáni kidduson Ungárné Dr. Komoly Judit professzor asszony köszöntötte az ünnepeltet az egyetem tanárai, hallgatói és munkatársai nevében és adta át a születésnapi ajándékot.

Ezután az ünnepelt hálatelt szívvel köszönte meg a felé áradó szeretet e megnyilvánulási formáit, majd felidézte élete azon sarkalatos pontjait, amelyek zsidóságában, azonosságtudatában megerősítették.

A felemelő ünnepség az étkezés utáni áldással záródott, melyet Deutsch Dezső, a zsinagóga doyen-je recitált.
HONT JENŐ 87 ÉVES

Május 14-én, szombaton ünnepélyes keretek között hívta fel a Tórához Tóth Emil főkántor Hont Jenőt, aki 87. születésnapja alkalmából elmondta a máftírt.

Ez alkalomból Dr Schőner Alfréd főrabbi a Tórához való felhíváskor megható szavakkal köszöntötte, majd áldásban részesítette az ünnepeltet, aki évtizedek óta hűséges híve a Rabbiképző zsinagógájának, és akit a hívek nagy szeretete és megbecsülése övez. Hont Jenő Kőbánya szülötje, s már gyerekkorától kezdve bekapcsolódott a zsidó hitéletbe. A közösség egyik legnépszerübb tagja, az ORZSE Goldmark Kórusának nagy patrónusa és támogatója.

Sok esztendőn át zsinagógánkban Ő fújta meg a nagyünnepi sofárt. Néhai dr. Kálmán Ödön egyik legkedvesebb tanítványaként követezetesen éli a magyar neológ zsidó ember életútját. Családjának legyűgöző ragaszkodásában az ORZSE " családja" is nagy szeretettel osztozik.

Az istentisztelet utáni kidduson - ahogy fehér asztal mellett ez illik - a Rektor tóramagyarázatot tartott, majd az asztali áldás elmondásával fejeződött be a közös együttlét.


ORZSE INFO
2005.05.22.