Sábbát Sekálim szombatja

Pekudé szombatján - egyben Sábbát Sekálim - felejthetetlen zenei - liturgiai élményben volt részük az OR-ZSE Zsinagóga látogatóinak. Templomunk kántori tisztét ezen a pénteken vendég-cházán töltötte be abból az alkalomból, hogy Tóth Emil főkántor Németországban vendégszerepelt az OR-ZSE Goldmark Kórusának szólistájaként.

Így az istentiszteletet Lugosi B. László főkántor vezette le. A klasszikus neológ hagyományokat felelevenítő és képviselő művész szívesen látott sliách ciburja a nyugat-európai zsinagógáknak is. Gyönyörű bariton hangszíne elbűvölte a vele együtt imádkozókat. A neológ cházánut szinte utolsó képviselője ő, aki Tordai Zsigmond tanítványa volt. A következő tanév első szemeszterében mesterkurzust tart az OR-ZSE Kántor Szakirányú Továbbképző Szakán.

Péntek esti tanításában Schőner Alfréd Taub Jichák Eizikről, a "Kállói Cádikról" beszélt, aki a magyarországi chászidizmus megalapítója volt. Az ő nevéhez fűződik a Sírnak, rínak a bárányok... és a Szól a kakas már ...című dalok gyűjtése, szövegük átírása, adaptálása és a zsidó világban való elterjesztése.

Az istentiszteletet követő kiduson, a második emeleti díszteremben Dóczi Marinella, III. éves judaisztika tanárjelölt tartott a hetiszakaszhoz fűződő előadást.

Sábbát délelőtt Szerdócz Ervin kántorjelölt imádkozott elő, s Markovics Tibor vezető elöljáró járult a Tórához máftírként abból az alkalomból, hogy 48 évvel ezelőtt éppen ezen a szombaton avatták bár micvává. A tfilát követő kiduson az ünnepelt látta vendégül a megjelenteket. Először Schőner Alfréd méltatta az ünnepelt érdemeit és arra bíztatta, hogy továbbra is ily sok odaadással és az ügy iránti alázattal végezze önkéntes templomi munkáját. Ezután Streit Sándor a BZSH és a Nagyfuvaros utcai körzet elnöke köszöntötte a jubilánst, majd Hont Jenő a Rabbiképző Zsinagóga doajen-je intézett kedves szavakat "fiatal" barátjához. A kellemes hangulatú összejövetelt a Sekelek Szombatjának jelentőségéről szóló tanítás zárta.

ILUJ
2005.03.14