Sávuoti események az OR-ZSE Zsinagógában


1. 2005. június 12-én, az ünnep beköszöntésekor - az egyetem munkatársai és hallgatói által gyönyörűen feldíszített - zsinagóga zsúfolásig megtelt hívekkel. Sommer László, egyetemünk docensének ötlete nyomán 12 új mozaik ablakkal gazdagodott imaházunk. Hosszas előkészületek után állt össze a szponzorok névsora, akik elhunyt hozzátartozóik emlékének egy-egy díszes ablakkal adóztak. Szerepeljen itt annak a táblának a másolata, melynek eredetije a zsinagóga falán található:

Dr. Flegmann Imre
Tauszig Miklósné
Dr. Kármán Andor
Dr. Kármán Andorné

1892 - 1960
1907 - 1998
1905 - 1942
1903 - 1976
Balog Péterné 1914 - 2004
Komoly Lajosné 1897 - 1944
Hábermann Miklós 1926 - 2004
Rosenberger Bernát
Rosenberger László
1944
1944
Schőner és Berger család mártírjai 1944
Szántó László
Fischer Margit
1915 - 2003
1921 - 1994
Szerdótz Oszkár 1922 - 2000
Pichler László
Stern István
1908 - 1984
1900 - 1978
Sommer Ármin
Sommer Árminné
1904 - 1970
1915 - 2004

Ünnepköszöntő beszédében Schőner Alfréd rektor - főrabbi a Tóraadás ünnepének jelentőségéről szólt, majd elemezte a mozaik ablakokon látható alábbi szimbólumok ikonográfiáját.

1. Hávdálá gyertya, fűszertartó
2. Pántek esti terített asztal
3. Chámszá
4. Nér támid/örökmécses
5. A Kneszet menórája
6. Izrael Állam címere
7. Bimá/Tóraolvasó asztal
8. A Siratófal
9. Az egykori soproni zsinagóga héber betűs faliórája
10. Sára ősanyánk sátra


Az elmúlt évben végzett hallgatók egy tóraruhát adományoztak közösségünknek, akik pedig ebben a tanévben fejezik be tanulmányaikat egy-egy mozaik ablakkal gazdagították zsinagógánk előterét. Az egyiken a , a másikon a héber szó látható.

Másnap délelőtt, az istentiszteleten az ÁKDÁMUT kezdetű középkori liturgiai betétet jiddis nyelvre fordította le Markovics Tibor, a közösség vezető elöljárója úgy, ahogy az 50-es évek elején a kisvárdai chéderben tanulta. A t'filát követő kiduson Schőner Alfréd ezen imaköltemény szerzőjéről és tartalmi hátteréről szólt, míg Kármán György tanszékvezető zenei motívumának jemeni hátterét mutatta be.

2. Az ünnep második estéjén, e zsinagógai esztendőben immár második alkalommal, különleges vendégek töltötték meg a József körúti templomot. A Magyarországi Zsidó Siketek és Hallássérültek Szövetségének tagjai népesítették be az ódon padsorokat. Az OR-ZSE hallgatója, Nyírő Zsoltné, Gabriella, az MTV hivatásos jeltolmácsa "közvetítésével" a jelenlévők aktívan vettek részt az istentiszteleten, s "hallgatták" Schőner Alfréd magyarázatait. Megindító volt látni az arcokon ülő figyelmet és érdeklődést. Aki ott volt, felejthetetlen élménnyel gazdagodott. Csodálatos emberek ők, akik meghatottan fogadták a közös ima lehetőségét. Az imát követő ünnepi kiduson a Lőw Immánuel teremben Eliezer Shlomovits az OR-ZSE izraeli vendégtanára Sávuot ünnepének természeti, történeti és tórai hátteréről szólott. Szavait itt is a jeltolmács közvetítette.

3. Sávuot második napján, Mázkír délelőttjén - a helyi hagyománynak megfelelően - felolvasták a Rabbiképző elhunyt professzorainak, tanárainak, kántorainak nevét, majd a hívek közösen emlékeztek hozzátartozóikra. A zsinagóga főrabija Mázkir beszédében a krakkói REMÁ zsinagóga három freskójának, a Siratófalnak, a vízözön bárkájának és Ráchel sírjának motívuma kapcsán az emlékezés, a szövetség és a jövőbe vetett hit jelentőségéről szólott.

ORZSE PRESS
2005.06.14