SÁVU'OT, A HETEK,
VAGYIS A TÓRA ADÁS ÜNNEPE

A RABBIKÉPZŐ ZSINAGÓGÁJÁBAN

 

Az ünnep Sziván hó 6-ára esik Izrael országában, ahol egyetlen napon ünneplik meg, míg Izrael országán kívül, mindenütt a gálutban, itt Magyarországon is két napon ünnepeljük. A polgári naptár szerint május 23-án és 24-én emlékezünk meg e tavasz záró és nyarat nyitó ünnepünkről. Ez ugyanakkor arra is emlékeztet minket, hogy Mózes tanítónk közreműködésével ezen a napon kaptuk az Örökkévalótól szent Tóránkat.

Más szempontból is emlékezetes nap ez, ugyanis ezen a napon tartjuk a chaszidizmus megalapozójának és elterjesztőjének, Izrael ben Eliezernek, a Bá'ál Sém Tovnak (1698-1760) Jahrzeitjét, magyar végződésű jiddis szóval élve, "jorceitjét" amiről kellőképpen megemlékezünk.

A szépen feldíszített zsinagóga is emlékeztet arra, hogy ünnepünk van, a sok-sok virágdísz azt idézi fel, hogy az ünnep számos neve és jelentése mellett ez a zsengék ünnepe is, Mózes 2. könyve, a S'mot, (latin címén Exodus) könyvének a 34. fejezete és annak a 22. verse így szól: "Ünnepeld a Hetek ünnepét, a gabonaaratás zsengéinek ünnepét."

Az ünnep idén május 22-én, kedden este köszöntött be. A szépen feldíszített zsinagóga, amely minden zugában tele volt friss és színpompás virággal, sok imádkozót és vendéget vonzott. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógája megtelt sok ismerős és még több ritkábban látott arccal.

Ezen a kivételes napon, Sávu'ot, a Hetek, a Zsengék ünnepén még mást is ünnepeltünk, ugyanis ezen az estén "adta" át Schőner főrabbi-rektor úr azt a hat darab színes ablakot, amelyet Staller professzor és a különböző szakok végzős csoportjai készíttettek, illetve ajánlottak fel. A nagyon érdekes és sok tudnivalót tartalmazó sávu'oti prédikációjában a főrabbi-rektor arra is kitért, hogy mit ábrázolnak ezek az új, nagyon szép és gyakran az emlékezetbe idézett szeretett személy intim szférájába is bepillantást lehetővé tévő tárgyábrázolások.

Ugyanebben a beszédében talált alkalmat arra is, hogy név szerint említse azokat a leányokat, hallgatókat, akiknek leginkább köszönhető a zsinagóga díszítése, virágokkal felékesítése, hogy Dóczy Marinellának és a többi hallgatónak, akik ebben részt vettek, köszönetet mondjon.

Másnap, május 23-án, szerdán reggel, 9 órakor kezdtük Sávu'ot első napjának imdádkozását. Tóra-olvasás előtt az Ákdámut nevű, arámi nyelven íródott költeményt recitálta a szokásos, hagyományt idéző dallamon a főrabbi-rektor úr. Két Tórát vettünk ki a Tóra-szekrényből. Az első Tórából öt felhívott férfinak olvasnak fel. A második Tórából a Máftírnak olvassák fel a megfelelő részt, majd a Máftír felolvasása következik, a Háftárá.

Szerda délelőtt Deutsch Dezső úr, zsinagógánk doienje volt a Máftír, majd Tóth Emil főkántor produkciójával ért véget a Sávu'ot első napi, reggeli-délelőtti (Sáchárit) imádkozás. Utána kiddus volt a Lőw Immánuel-teremben.

Szerdán délután, 6 órakor ismét találkoztunk a zsinagógában, ahol ünnepi esti imádkozás (Minchá és Má'áriv) volt.

Május 24-én, csütörtökön, Sávu'ot második napját ünnepeltük (Izraelen kívül).Tóra-olvasás után (ismét 2 Tóra és 5 felhívott, valamint a Máftir.) Markovics Tibor elöljáró és előimádkozó volt ezen a napon a Máftir. Utána kiddus a Lőw Immánuel-teremben.

A főrabbi-rektor itt ragadta meg az alkalmat, hogy kötetlen beszélgetés keretében ismertesse az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem régi és bevált, valamint újonnan induló szakjait, valamint az ezekkel kapcsolatos kérdésekre válaszoljon. Ebben a beszélgetésben ismertette röviden az Egyetem küszöbön álló tudományos és könyv kiadói terveit.

2007.05.28
B.S.F.