Savuot az OR-ZSE zsinagógájában

2013. május 14-én, kedden este, savuot ünnepének beköszöntekor virágdíszben pompázott a zsinagóga. Az egyetem hallgatói önkormányzatának munkáját dicsérte a gyönyörűen pompázó és illatozó imaház.

A zsinagóga zsúfolásig megtelt, gyerekzsivaj töltötte be az ima előtti templomot. A Scheiber Sándor tanintézet második osztályos tanulói az igazgatóhelyettes vezetésével immár rendszeres látogatói az OR-ZSE zsinagógájának. Az istentisztelet alatt fegyelmezetten hallgatták az imákat, és próbáltak együtt énekelni a templom híveivel, az egyetem hallgatóival és az osztályfőnökükkel érkezett nyolcadikosokkal.

Az ünnepi istentisztelet után az egyetem kiduson látta vendégül a megjelenteket, ahol az ünnepnek megfelelően túrós pitével kínálták a résztvevőket.
 

orzsepress
2013. 05. 20.