Sávuot 5769


A gyönyörűen felvirágzott zsinagógában nagyszámú közönség jelenlétében zajlott le az erev savuot esti istentisztelet.

Különleges jelentőséget – magán a Tóraadás ünnepén kívül – az adott a szertartásnak, hogy Dr. Schőner Alfréd főrabbi behozta a zsinagógába a tanárok, hallgatók és hívek által adományozott, felújított legújabb „kóser” Tórát, melyet a főkántor, Tóth Emil és a közönség hálaadó énekkel ünnepelt. Miután elhelyezték a gyönyörű ruhába öltöztetett Tórát a frigyszekrényben, kezdetét vette a t’filá.

Az istentisztelet végén felavatták a zsinagóga előterében lévő üvegajtó új mozaikablakait, melyet az idén végző liturgiatörténet előadók, judaisztika tanárok, judaisztika szakosok, zsidó közösségszervezők (szociális munkások) és kultúratörténészek készíttettek.

A virágdíszítés elkészítése a gondnokok, valamint a Hallgatói önkormányzat áldozatos munkáját dicséri.

A felemelő istentisztelet után, melyen a hívek „birtokba vehették” a nyomdából frissen érkezett új savuoti máchzort, a második emeleti Díszteremben folytatódott az ünneplés.

A kiddus keretében kapta meg doktori oklevelét az egyetem Doktori Iskolájának két végzettje, miután sikeresen megvédték doktori értekezésüket. Dr. Staller Tamás egyetemi tanár ismertette az új doktorok életútját, Dr. Schőner Alfréd rektor, a Doktori Iskola vezetője ünnepélyes keretek között adta át az okleveleket Dr. Kárpáti Juditnak és Dr. Ruff Tibornak. Ezután az új doktorok mondtak köszönetet az egyetemnek, tanáraiknak a sok-sok munkáért, szeretetért, amit e falak között kaptak.

A megható ceremónia után a főrabbi azoknak a tanároknak, munkatársaknak és hallgatóknak adott át díszoklevelet, akik hozzájárultak, anyagi segítséget nyújtottak a Tóra kijavításához: így többek között Ungárné Dr. Komoly Judit, rektorhelyettes, Tóth Emil főkántor, Kovács Jánosné főiskolai adjunktus, Várhegyi Zsuzsa, a Rektori hivatal hivatalvezetője, valamint Molnár Krisztina doktorandusz részesült az elismerésben.

 


2009.06.01