Könyvbemutató az ORZSE kidusán

2006 szeptember 15-én, Szlichot éj előtt egy nappal az ORZSE Zsinagógájában tartott Istentiszteletet követő kiduson Schőner Alfréd rektor-főrabbi a soros tórai tanítás után bemutatta a "Boldog Salkaházi Sára" c. könyvet, amelyet a Szent István Társulat jelentetett meg Hidvégi Máté szerkesztésében.

Méltató szavai után Schőner rektor úr átadta a szót a szerkesztőnek, aki röviden ismertette az általa szerkesztett emlékkönyv főszereplőjének, a zsidómentő Salkaházi Sára életét és személyiségének jellemző motívumait:

A kassai származású szociális testvér 1899-ben született, polgári szállodatulajdonos családban. Bátyja visszaemlékezései szerint inkább fiús, mint lányos gyermek volt. Tanítóképzőt végzett a Kassai Orsolya nővéreknél. Hitoktatást tanított, szerette a gyerekeket. Szabad gondolkodású, sokoldalú egyéniség volt. Újságíróként kezdte pályafutását, de képzőművészetet és könyvkötészetet is tanult. Novellákat, regényt írt a kisebbségi sorsról, sok önéletrajzi részlettel. Már fiatal korában önálló elveket valló és nem befolyásolható egyéniség.

1929-ben felvették a Szociális Testvérek Társaságába, de próbaideje alatt - háborgó természete miatt - feljebbvalói három éven belül tizennyolc szolgálati helyre küldték. Brazíliában szeretett volna misszionáriusként dolgozni, de a bécsi döntés után ezen terve meghiúsult. 39 éves korában - háromszori életfelajánlás után - apáca lesz a Slachta Margit által alapított Szociális Testvérek Társaságában, melynek keretei között minden lehetséges politikai eszközzel küzdöttek a nemzeti szocializmus romboló eszméi ellen.

Slachta Margit például XII. Pius pápánál is járt Rómában a szlovákiai zsidók megmentéséért. Más célokért is tett: olcsó rehabilitációs otthonokat hozott létre a szegény munkásnők részére, meleg ételt osztott az időseknek. 1949-ben azonban illegalitásba vonul és az USÁ-ba emigrált és ott hunyt el.

Bátor, hősies tettekkel is bizonyítottak a szociális nővérek. 1940-novemberében a nyilasok kiutasítottak 24 zsidó családot Csíkszeredáról. Salkaházi Sára, Sára testvér, segített az elhelyezésükben. A Szociális Testvérek a II. világháború alatt 1000 zsidó életét mentették meg. A Bokréta utca 3 alatti munkásnőotthon irányítójaként huszonöt, a balatoni Jankovich telepi villában 40 menekítettnek adtak otthont és ellátást felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Sára nővér tudta, érezte, hogy az élete veszélyben forog. 1944 december 27-én Salkaházi Sárát, Bernovits Vilma hitoktatónővel és három zsidókat bújtató anyával a nyilasok elhurcolták és az esti órákban a Szabadság híd pesti hídfőjénél a Dunába lőtték.

2006.10.12
dr. Gémesi Brigitta