Sábát Záchor
2008.március 14.
 

 

1. Március 14-én, pénteken este zsúfolásig megtelt az OR-ZSE zsinagógája. Ez alkalommal ugyanis a híveken és egyetemünk oktatóin, illetve hallgatóin kívül megjelentek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán indított vallástudományi képzés keretében tanuló hallgatók is, hogy megismerjék a magyarországi vallásfelekezetek életét.

Elkísérte őket Déri Balázs, a kurzus vezetője, az Ókortudományi Intézet igazgatója, a Latin Tanszék vezetője, a Magyar Egyházzene című zenei és liturgikai folyóirat felelős szerkesztője.

Az istentisztelet utáni kidduson a résztvevők először a borra és a kenyérre mondtak áldást, majd meghallgatták Haraszti György professzor, a Történelem Tanszék vezetőjének előadását, amely A zsidók szerepe az 1848/49-es szabadságharcban címet viselte. Ezután vidám szombati dallamok következtek, majd végül asztali áldással fejeződött be e szép és felemelő együttlét.2.
Kármán György, mázál tov!

Szinte hihetetlen!

Zachor szombatján, március 15-én, kettős ünnepet ült a Kármán család és a címzetes professzor nagyobb „családja”, az OR-ZSE.

Kármán György a Liturgia Tanszék vezetője és a Kántor szak szakvezetője 75-dik születésnapja egybeesett ugyanis dédunokája, Sára névadásával.

Először az ünnepeltet hívták fel ünnepélyes keretek között a Tórához, ahol Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora, köszöntötte meleg szavakkal az orgonaművész-tanárt, s részesítette rabbinikus áldásban.

Ezután az ifjú hölgy a Szárá bát Sosáná uMordecháj héber nevet kapta, melyet szintén áldás követett. A tóraolvasás fénypontja az volt, amikor „Gyuri bácsi” neginá bimkomo olvasta fel a hetiszakaszt.

Az istentisztelet után a második emeleti díszteremben folytatódott az ünneplés.

Az áldások után Komoly Judit, rektorhelyettes asszony köszöntötte az ünnepeltet és adta át neki a Rektori Tanács ajándékát.

Ezután öt kántor, illetve kántorjelölt énekelt az ünnepelt tiszteletére, majd Streit Sándor, a BZSH elnöke gratulált. Tanítványai nevében Szerdócz Ervin fejezte ki jókívánságait, majd Biczó Tamás kántor az Uvdivréi… c. imarészletet énekelte el.

Schőner professzor Kármán György érdemei között kiemelte a Magyar Televízióban a zsidó vallási műsorok létrehozásában, szerkesztésében való elsőrendű munkáját, hiszen ezek a műsorok híven tükrözik a magyarországi zsidóság történetének utolsó húsz évét.

A beszédek sorát az ünnepelt köszönetnyilvánítása zárta. A kiddus ez alkalommal is a Deutsch Dezső által recitált asztali áldással fejeződött be.
 

ORZSE Press.
2008.0316.