"...És meséld el fiadnak!..."

2004. január 30-án, pénteken este - Sábát Bo hetiszakasza - az ünnepi t'filát megelőzően, azokról az izraeli hősi halottakról emlékeztünk meg, akik egy nappal korábban, a fogolycsere keretében, "térhettek" haza, Izraelbe, miután 2000. októberében elfogta, és meggyilkolta őket a Heszbollah nevű szélsőséges terrorszervezet.

Ádi Ávitán, Beni Ávráhám és Omár Szauád
Legyen emléketek áldott!

A hagyományos hangvételű Lehá dodi után a gyász tényét sugalló mondat hangzott el: "Likrát Ávél", "Menjünk a gyászoló elé". A közösség két elöljárója, Markovics Tibor és Spánn Gábor kíséretében lépett a templomba az OR-ZSE Neveléstudományi -és Szociális Munka Tanszék tanára, Háberman Zoltán, aki az elmúlt héten veszítette el édesapját A közösség együttérzését Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektora nyilvánította a gyászolónak.

Ünnepesti prédikációjában a zsinagóga főrabbija a "Bineurénu uviszkénénu néléch, azaz Időseinkkel és fiataljainkkal megyünk..." és a "Vehigádtá levinvchá, azaz "És meséld el fiadnak..." mondattöredékek tartalmát és modernkori üzenetét analizálta. Egyben bejelentette, hogy az OR-ZSE zsinagógája védnöksége alatt Talmud Tórát is indítanak, amelyen gyerekek és felnőttek egyaránt részesülhetnek vallási tanításokban és megismerhetik a zsidó vallás alapjait.

A Díszteremben az imát követő kidduson, Somkuti Vera, judaisztika tanár, az OR-ZSE könyvtára munkatársa, a hetiszakasz hagyományos és legújabb kori kommentár-irodalmából idézett, kiemelve a zsidó nevelés fontosságát a vallási gyakorlatban. Ezután Tóth Emil, a zsinagóga főkántora számolt be a németországi mártír-istentiszteleti napról, amelyen a soá hatmillió áldozatának állítottak emléket, s amelyen a kántori feladatot most ő töltötte be. A z'mirot-ok után Balázs Pál tanár Birkát hámázon-jával, asztali áldásával zárult a péntek esti istentisztelet.

A másnap reggeli t'filá-ban Szerdócz Ervin, II. éves kántor szakos hallgató, aki korábban az OR-ZSE Zsidó Művelődéstörténet, majd Liturgiatörténet szakán egyaránt kitüntetéssel diplomázott, recitálta a szombati Sáchárit-ot. Előadásmódjában ötvöződött a magyarországi neológia és a máramarosszigeti ortodoxia dallamvilága.

S.J.