Sábbát Hágádol

Peszáchot megelőző szombaton, Sábát Hágádol napján - a hagyomány szerinti talmudi tétel tanítása hangzott el az OR-ZSE zsinagógájában. Schőner Alfréd főrabbi, rektor Dvár Torá-jának témáját itt mellékeljük. Az eredeti szöveg alapján párhuzamaként idézzük Molnár Ernő veretes fordítását is.

Rabbi Chijja tanította:

-Mi az, amit Jób könyve mond (28,23): "Isten érti az ő útját (a bölcsességhez vezető utat), és tudja az ő lakóhelyét? "Isten tudta, hogy Izrael majd nem bírja el Róma kegyetlen rendelkezéseit, ezért Babyloniába telepítette át népét."

Rabbi Alexander is így mondta:

Hárman tértek vissza eredeti helyükre, és pedig:
1. Izrael
2. Egyiptom kincsei
3. Irott kőtáblák.

1. Izrael, -mint fentebb mondtuk.

2. Egyiptom kincsei,- lásd a Királyok első könyvében (14,25): "És volt Rechabeám király ötödik évében, felvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen: elvetette az Örökkévaló házának kincseit és a király házának kincseit, mindent elvett: elvette mind az aranypajzsokat is, melyeket Salamon készített."

3. Az írott kőtáblák,- mint Mózes ötödik könyvében (9,17) olvassuk: "És összetörtem őket szemeitek előtt," miként tanítatott: A táblák összetörtek, de a betűk elszálltak.

ILUJ
2005.04.25