BÁMIDBÁR SZOMBAT VENDÉGE
- R. Rivlin, a Knesszet elnöke az OR-ZSE zsinagógában -


Június első péntekjén előkelő vendégei voltak az istentiszteletnek az OR-ZSE zsinagógájában.

Reuven (Rubi) Rivlin úr (középen) a Knesszet, Izrael Állam Országgyűlésének elnöke fogadta a szombatot a József körúton, kíséretében volt David Admon (balra) őexcellenciája, budapesti izraeli nagykövet.
Schőner Alfréd rektorral (jobbar) és a tanárokkal folytatott társalgás után a vendégek elfoglalták díszhelyeiket a "keleti falnál".

A rektor főrabbi üdvözölte a vendégeket bejelentve, hogy a knesszet elnök az istentisztelet közben majd a szószékről beszél a megjelentekhez, akik megtöltötték a templomot. Ez meg is történt, miután a rektor ismertette a vendég életrajzát, eddigi pályáját. Különös tetszést aratott, hogy milyen imponáló többséggel választották országgyűlési elnöknek a sokpárti Izraelben.

A Löhá dodi után - amelyet Tóth Emil főkántor ma különösen szépen énekelt - a főrabbi a szószékre invitálta az izraeli államférfit, aki meghatottan köszöntötte a híveket. Elismerően szólt az OR-ZSE-ről, s a szép zsinagógáról. Lírai hangon emlékezett meg a Rabbiképző egykori nagyságairól.

Saját magáról említette, hogy ősei a vilnai gáon ösztönzésére telepedtek le még a XVIII. század végén Izrael Országában. Komoly dolgokat mondott, de kedves humor színezte mondatait. Kifejezte reményét, hogy a jelenlevők közül minél többen hazatérnek őseik földjére, őket szeretettel fogadó testvéreik közé.
Szavait Breuer Péter újságíró, az egyetem oktatója tolmácsolta a figyelmes hallgatóknak, akik a zsinagógában szokatlan módon megtapsolták a beszédet.

Ezen az estén az Izrael Államért, minden pénteken, elmondott ima talán még erősebben és bensőségesebben szólt mint máskor...


Róbert Péter
2005.06.07.