Két különleges I-tisztelet a József-körúton

 

Idén is megteltek az ünnepeken a József körúti zsinagóga padsorai, Smini Aceret és Szimhát Tora különösen emlékezetesek lesznek a hívek számára.

A nyolcadik napi záróünnepen új vendégek jelentek meg, mintegy 50 zsidó hallássérült vett részt az I-tiszteleten, akik jelnyelvi tolmácsolással követték az imákat és a szertartást. Szemlátomás nagy élmény volt ez számukra, ahogyan az ő jelenlétük és áhítatuk a többi templomlátogatónak is élményt nyújtott.

Hogyan kerültek ők az OR-ZSE zsinagógájába?

Nyirő Zsoltné az egyetem III. éves közösségszervező szakos hallgatója a SIMOSZ-nál, a siketek és nagyothallók szövetségénél dolgozik. Immár 10 éve jelnyelvi tolmács, használja a jelnyelv nemzeti és nemzetközi változatát. Ő az, akit a képernyőről is sokan ismernek, mint az esti híradó egyik tolmácsát a rosszul hallók számára. Kapcsolatban van a szövetségen belül eredményesen működő Magyar Zsidó Hallássérültek Egyesületével és Schőner Alfréd rektor főrabbi kezdeményezésére, Szabó Zsuzsa a Bálint Zsidó Közösségi Ház népművelője megszervezte az I-tiszteletre menő hallássérült csoportot.

Nagy lelkesedéssel fogadták a meghívást, mert eddig is látogatta őket rabbi a Bálint Házban, de fogyatékosságuk megakadályozta őket a zsinagógai istentiszteleten való részvételben.

Amikor a hallássérültek megjelentek a zsinagógában Schőner Alfréd főrabbi fogadta őket. Tájékoztatott a templom múltjáról és az ünnepről. Családi gyásza miatt Tóth Emil főkántor tartotta az iI-tiszteletet, a főrabbi a bima mellett állt, mellette a jelnyelvi tolmács, aki még az éneket is fordította.

Meghatott volt a hangulat, amelyhez hozzájárult, hogy sok Holocaust túlélő volt a csoportban és akadt aki - mivel hallássérült lévén nem tudta követni a szertartást, önhibáján kívül - életében először volt zsinagógában. Kedves figyelmességként, a látogatásra egy héttel a Siketek Világnapja után került sor, mintegy annak utóprogramjaként.

A zsinagóga hívei meghívták őket a sátorba, ahol keresetlen szavakkal adtak hangot tetszésüknek. A kezdet jól sikerült, az OR-ZSE szeretné megismételni a meghívást, folytatva a kezdeményezést, hiszen a zsinagógában minden zsidónak helye van!


Másnap is jöttek vendégek. Most a Scheiber Sándor tanintézet két osztálya vett részt, tanári kísérettel, a Szimhát Torá I-tiszteleten. Schőner Alfréd főrabbi rektor beszélt a kis vendégeknek az Tóra örömünnepének jelentőségéről, az ezzel kapcsolatos szokásokról.

A zsidó vallás nagyon jó pedagógiai érzékkel vonja be a gyermekeket szertartásaiba és erre ez az ünnep nagyon alkalmas. Ilyenkor gyermekeket is felhívnak a Tórához, vőlegényt választanak nemcsak a Tóra, de a Háftárá és a Brésit számára is, akiknek a vonatkozó szakaszokat olvassák.

Már ez is nagyon tetszett a gyerekeknek, de különösen amikor megkezdődött a körmenet és a gyülekezet tagjai Tórával a kezükben járták körbe a termet.

Az I-tisztelet végén, tálisszal letakarva, az imaköpeny alatt fogadhatták a rabbi áldását. Meghatottan hallgatták az ősi szavakat, csillogó szemmel gyönyörködtek a szépen feldíszített templomban.

Utána a sátorban az előbb látott etrog és luláv jelentését ismerhették meg, jóízű csemegézés közben. Kezükben ajándék csokoládéval, egy szép délután emlékével távoztak a zsinagógából, ahová reméljük később is szívesen és gyakran fognak járni.

Az ilyen rendhagyó I-tiszteletek hozzájárulnak ehhez!

Róbert Péter
2004.10.26.