NÉMET VENDÉGEINK A RAJNA MELLŐL
 

A Magyarországi Református Egyháznak nagyon jó kapcsolatai vannak többek között a németországi Rajnai Egyházzal, amelynek központja Düsseldorfban van. E jó kapcsolatok ápolása céljából dr. Bölcskei Gusztáv református püspök hivatalos látogatásra hívta meg a Rajnai Egyház küldöttségét Magyarországra.

A Rajnai Egyházzal kapcsolatban meg kell említeni egy minket különösen érdeklő tényt is, amely szerint a Rajnai Egyházból nőtt ki a Német Hitvalló Egyház, amely az egyetlen németországi egyház volt, amely szembeszállt a hitlerista uralommal Németországban és különösképpen elítélte annak zsidók elleni politikáját, a főleg zsidókat érintő, milliók életét elvevő zsidógyilkosságait, az európai zsidóság koncentrációs táborokba szállítását és az ott elkövetett tömeggyilkosságokat. Ezzel természetesen kivívta maga ellen a hitleri Németország megtorló akcióit, aminek következtében az Egyház nagyon sok tagja és szinte teljes akkori egyházi vezetősége áldozattá vált. A II. világháború után ez az egyház, illetve tagjainak és vezetőinek a náci uralmat és annak megtorlásait túlélő tagjai bűnvallomást tettek az egész német nép nevében és a zsidóság bocsánatát kérték.

A Rajnai Egyház a németországi reformátusokból és az ottani evangélikusokból szerveződött.

A meghívásra 12 tagú, magas rangú teológusokból álló küldöttség érkezett hazánkba, amely Tamás Bertalan református lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház Külügyi Iroda vezetőjével az élén 2007. augusztus 24-én, pénteken este meglátogatta az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógáját.

Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Egyetem rektora és az Egyetem jelenlévő vezetői, valamint az Egyetem zsinagógájának vezetői üdvözölték a delegációt, majd rövid beszélgetés után a 12 tagú delegáció részt vett az i-tentiszteleten. Itt Kármán György tanszékvezető egyetemi tanár, kitűnő német tolmácsolásában hallhatták Dr Schőner Alfréd ismertető-magyarázó szavait.

Az i-tentiszteletnek az adott különleges színt és hangulatot, hogy Tóth Emil főkántor úr közreműködésével a főrabbi-rektor a szószék elé hívta a jelenlévő, Izraelből itt tartózkodó tagjaival kibővült Sommer-családot, Sommer Lászlót, az Egyetem tanárát, valamint hat unokáját, akik közül a legkisebb szinte újszülött volt. A meghatódott Sommer-családot és az unokákat - Markovics Tibor, zsinagógai előljáró segítségével kifeszített tállit alatt - a főrabbi-rektor úr rabbinikus áldásában részesítette.

A küldöttség az i-tentisztelet után részt vett a kidduson, ahol a finom sütemények és innivalók elfogyasztása után a küldöttség egyik hölgy tagja köszönetet mondott a szívélyes fogadtatásért és azért, hogy részt vehettek a felemelő i-tentiszteleten. Most is Kármán György tanszékvezető úr fordított magyar nyelvre.

Ezután Tamás Bertalan református lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz. Beszélt Dr. Schőner Alfréd főrabbi-rektor úrhoz fűződő személyes, baráti kapcsolatairól, valamint a Rajnai Egyházról, majd kifejezte azt a kívánságát, hogy a múlthoz hasonlóan, a jövőben is ellátogathassanak a Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájába.

A kiddus befejezte után a német protestáns küldöttség tagjai sok felemelő élménnyel gazdagodva, köszönő és üdvözlő szavakkal kísérve, megelégedettene vettek búcsút közösségünk tagjaitól.
 

2007.08.28
B.S.F.