PÚRIM AZ OR-ZSE ZSINAGÓGÁJÁBAN


 Mint más zsinagógákban, szerte a világon, Budapesten, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájában is, 2004. március 6-án este, Sábbát kimenetele után ünnepeltük Púrimot, a Sors ünnepét, Eszter királyné napját.
Az ünnep során arra a történelmi eseményre emlékezünk, amely i. e. 470-ben játszódott le Perzsiában, Áhásvéros király (talán azonos Xerxész-szel) uralkodása idején. Az uralkodó új felesége, Eszter királyné és az ő nagybátyja, Mordecháj ügyes és sorsdöntő fellépése következtében a zsidó nép Perzsiában élő része megmenekült az egész közösséget fenyegető veszélytől; a jól előkészített politikai tömeggyilkosságtól.


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájában minden ülőhelyet, de még az állóhelyeket is megtöltötték a zsinagóga állandó látogatói és az alkalomra érkezett vendégek. A vendégek között létszámában és az ünnep vidámságához illő hangulatával kitűnt Egyetemünk gyakorló iskolájának, a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnáziumnak ott megjelent tanulói és az őket kísérő tanárnők örvendetes jelenléte.

Minthogy a Szombat már "kiment", és az ünnep is megengedi, megszólalt az orgona, Kármán György tanár úr, orgonaművész játékával. Az orgona kísérete mellett felhangzott az Ádám Mária vezette kórus éneke. Ilyen ünnepélyes körülmények között vonult be a főkántor, Tóth Emil, és a szertartást irányító Darvas István rabbijelölt, a Rabbiképző végzős hallgatója. A kérdő tekintetekre ő adta meg a választ: Schőner professzor úr, az Egyetem rektora és a zsinagóga főrabbija betegsége miatt Darvas rabbijelölt látja el az estén a rabbi funkcióit.

Ima után az est kiemelkedő eseménye, a Megillá, vagyis Eszter tekercsének (a Biblia egyik könyvének) hangos, hagyományos dallamon való felolvasása volt, a már említett Darvas rabbijelölt által. A felolvasás során, a meghiúsult vérfürdő kiagyalójának és önjelölt lebonyolítójának, Hámánnak neve hallatára szokás lábdobogással, kereplővel és egyéb módon zajongani. Ezt a feladatot a jelenlévő Scheiber-iskolások kitűnően látták el. Mintegy viszonzásul, a Megillá-szöveget felolvasó rabbijelölt egy-egy rész felolvasása után röviden összefoglalta a héberül hallottakat. A Megillá-olvasás nagyon jól sikerült, a főkántor a tőle megszokott magas szintű művészi teljesítményt nyújtott.

A záró ima elhangzása után a nagy létszámú közönség az Egyetem étkezdéjébe vonult, ahol az ünnepnek megfelelő kiddus várta a megjelenteket. A vidám hangulatban hagyományos (és nem hagyományos) süteményeket fogyasztottak.

 

Mindenek előtt azonban a zsinagóga elöljárói és az összegyűlt közönség szeretettel köszöntötte és melegen ünnepelte Kármán György tanszékvezető professzort, orgona művészt abból az alkalomból, hogy az elmúlt héten emlékeztünk meg bar-micvájának évfordulójáról. Az ünnepelt meghatottan köszönte meg az üdvözlő szavakat..

 

Markovits Tibor vezető elöljáró értékelte és megköszönte Darvas István rabbijelöltnek az este folyamán kitűnően ellátott feladatait, és külön megemlékezett a Megillá nagy felkészültségről tanúskodó felolvasásáról, valamint a tanuló ifjúságnak nyújtott értékes magyarázatairól.

 

2004.03.10.
B.S. F.