EREV SAVUOT AZ OR-ZSE ZSINAGÓGÁBAN
 

 

Zsúfolásig megtelt az OR-ZSE zsinagógája 2008. június 8-án vasárnap este.

A gyönyörűen felvirágozott zsinagógát a zsinagóga hívei, végzős hallgatók és az OR-ZSE tanárai, oktatói töltötték meg. A gyönyörű girlandok és a friss virágdíszek elhelyezése Bükkösy Miklós gondnok és a Hallgatói Önkormányzat munkáját dicséri.

A savuoti istentisztelet keretén belül avatta fel Schőner Alfréd főrabbi azt a tizenhat mozaik ablakot, melyet az egyetem végzős hallgatói készíttettek ugyanazzal a művésszel, Szalai Verával, aki a többi ablakot is alkotta.

Az istentisztelet fennköltségét fokozta, hogy Tóth Emil főkántor mellett Goldmárk kórus is közreműködött az imák recitálásában.

Ezután az ünneplő közönség a második emeleti díszterembe vonult, hogy a kiduson részt vegyen. Hagyománnyá vált ugyanis, hogy a zsinagógai év kiszlév havában megtörtént kinevezésekről szóló dokumentumokat erev sávuot ünnepén adja át ünnepélyes keretek között az egyetem rektora.

Professzor emerita címet kapott Ungárné Dr. Komoly Judit rektorhelyettes, professzor emeritus címet kapott Dr. Ungvári Tamás, az MTA doktora, Dr. Rathmann János, az MTA doktora, Dr. Domán István egyetemi docens.

Dr. Uhrman Iván egyetemi docensi, Kárpáti Judit egyetemi adjunktusi, illetve Darvas István rabbi egyetemi tanársegédi címet kapott.

Címzetes egyetemi tanári titulust kapott Dr. Iványi Gábor rektor.

A kinevezettek nevében Ungvári Tamás és Iványi Gábor mondott köszönetet a megbecsülésért.

Az emelkedett hangulatú kidus ez alkalommal is az asztali áldással fejeződött be, melyet Deutsch Dezső recitált.
 

OR-ZSE Press
2008.06.16.