Kidus, Bo szombatján

Bó szombat délelőttjén Markovics Tibor a zsinagóga elöljárója nagy szabású kidus keretében látta vendégül a közösség híveit abból az alkalomból, hogy újabb unokája ( Áron Jisáj Eli Melech ben Smuel) megszületett.
Markovics Tibor Kisvárdán született s az 50-es években ott járt chéderbe, s vallásos neveltetése a zsinagógai életben való jártassága és elkötelezettsége családi neveltetésének és tradició szeretetének köszönhető.
Rendszeres résztvevője a szombati és ünnepi I-sten tiszteleteknek, amelyeken hosszú évek óta ő a Sliách Ciburok egyike.

Szeretettel gratulálunk a nagyapának, közösségünk egyik oszlopos tagjának.

2005.01.25