Kecskeméti Árminra emlékeztünk
Tu Bisvát szombatján

Párását Besálách szombatján, 2004. február 6-án, a zsúfolásig megtelt zsinagógában még a péntek esti t'filá megkezdése előtt, Schőner Alfréd főrabbi megemlékezett dr. Kecskeméti Árminról, a magyarországi zsidóság egyik legnagyobb neológ rabbijáról.

A makói főrabbi 130 esztendővel ezelőtt született, és 60 éve a holocaust poklában mártíriumot szenvedett.
Tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben fejezte be, majd temesvári próbaszónoklat után Makón választották meg rabbinak, ahol is hatvanöt esztendőn keresztül szolgálta közösségét.
Megpróbáltatásokkal teli életműve önmagáért beszél. Pályanyertes munkája a két kötetes "Zsidó irodalom története. I.II. Bp., 1908-1909," valamint a korabeli segédtudományok szinte összes eredményét magába ötvöző enciklopédikus munkája, a szintén két kötetes " A zsidók egyetemes története. I.-II. Bp., 1927. " című alkotása mind a magyarországi zsidó vallástörténetnek, mind a magyarországi zsidó művelődéstörténetnek örökbecsű szellemi alkotásai. Mint iskola teremtő és közösségi véleményformáló személyiség a XIX. század utolsó éveinek, a XX. század első évtizedeinek egyik meghatározó személyisége volt.
Élményszámba menő zsinagógai istentiszteletein a tradicionális hagyományt remek érzékkel elegyítette a modernkor elképzeléseivel.

Ezen az estén, amikor a makói főrabbira, a szegedi egyetem egykori magántanárára gondoltunk, - a szeretet szavával fordultunk a zsinagógában megjelent két rokonához. professzor dr. Ferge Zsuzsa akadémikushoz, Kecskeméti Ármin unokájához, és Kozma György művelődéstörténészhez, közíróhoz, az OR-ZSE tanárához, a néhai makói főrabbi dédunokájához - ígérve nékik is, hogy a Kecskeméti által képviselt szellemi hagyatékot az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem vezetése tovább élteti, és emlékét megőrzi, ápolja.

A jubileumi megemlékezést követő zsinagógai istentiszteletet a hagyományoknak megfelelően Tóth Emil főkántor vezette le a kórus kíséretével.
Írásmagyarázatot dr. Borsányi Schmidt Ferenc az OR-ZSE könyvtárának igazgatója Rabbiképző egykori hallgatója, a Szentírás- és Talmudtudományi tanszék tanára tartotta.
Beszédében a Besálách hetiszakasz irodalmi konnotációjú üzenetét, eredetét analizálta, levonva a konklúziót, hogy a történelem évezredein keresztül bármikor is támadtak ellenünk, mint egykoron Egyiptomból kivonulva őseinkre, az Örökkévaló mindig megmentette a népét a szorongattatásból. Kihangsúlyozta azt a régi tételt mely szerint az Örökkévalóba vetett hit a földi élet egyik legnagyobb adománya.

Az istentiszteletet követő II. emeleti kiduson - amelynek házigazdája, szervezője és mentora Kárpátiné, dr. Varsányi Edit volt, köszöntötték a Fák új évét, Tu Bisvátot. Szólásra emelkedett Ráv Dov Lévi, a Wesselényi utcai Amerikai Alapítványi Iskola igazgatóhelyettese, aki a Chámisá Ászár Bisvát ünnepének vallástörténeti forrásait, és fejlődésének különböző szakaszait mutatta be a jelenlévőknek. Majd közösen mondották el a gyümölcsökre a bráchákat, az áldásokat.

A kidus végén Bíró Berta, az OR-ZSE könyvtárosa, aki posztgraduális tanulmányait hosszú éveken keresztül a Bar Ilan Egyetemen folytatta, Besálách hetiszakaszának kommentár-irodalmából merített. Kiemelve a "Sirát Hájám" jelentőségét, hangsúlyát a liturgiában, és a zsidó irodalomban egyaránt. A hit fontosságát hangsúlyozva adott tanítást a jelenlévő közönségnek.

2004.02.16.
Iluj Sinár