Márványtábla avatás a Zsinagógában


Savuot ünnepének beköszöntése előtt néhány órával megrendítő, s egyben felemelő ünnepség részesei lehettek azok, akik 2009. május 28-án 17 órakor eljöttek az OR-ZSE zsinagógájába, hogy kegyelettel emlékezzenek Kármán György tanszékvezető egyetemi magántanárra, zongoraművészre.

A gyászév lejárta alkalmából emléktáblát készíttetett ez Egyetem, hogy méltón megőrizze a tanár, a művész emlékét.

A zsúfolásig megtelt zsinagógában a család, a tanár- és munkatársak, valamint tanítványai jelenlétében Schőner Alfréd főrabbi nyitotta meg a kegyeletes megemlékezést, majd Kocsi Zsolt, Kármán György egykori tanítványa és - Az utódok reménysége című TV műsorban - utóda leplezte le azt a márványtáblát.

Ezt követően kántor tanítványai kollégái, Zucker Immánuel, a Nagyfuvaros utcai zsinagóga kántora, Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora, Biczó Tamás, a Frankel Leó úti zsinagóga kántora, Kardos László, a Zuglói zsinagóga kántora, Rosenfeld Dániel kántorjelölt, az OR-ZSE zsinagógájának előimádkotója, Kozma György kántorjelölt, az Alma utcai imaház előimádkozója, Fináli Gábor rabbijelölt, a délpesti közösség vallási vezetője, Jakal Zoltán kántorjelölt, a Vasvári Pál utcai zsinagóga előimádkozója adtak elő zsoltárokat Székelyhidi Hajnal főiskolai adjunktus betanításában.

A végzős liturgiatörténet előadók nevében Fried László, a másodévesek nevében pedig Katz Petra emlékezett tanárára, felidézve mosolygós, kedves arcát, a tanítványok iránti szeretetét, jóindulatát, segítőkészségét.

Az elhunythoz méltó, drámai nekrológ Tóth Emil megrendítő Él málé ráchámim- jával és a közös Káddis imával fejeződött be.
 


2009.06.01