"Meghatottan, családi szeretettől övezve..."

- Hont Jenő köszöntése 88. születésnapján, bár micvá avatásának 75. és házasságkötésének 60. évfordulóján -

75 esztendővel ezelőtt egy csillogó hangú kisfiú, a helyi templom egyik szólóénekese, megilletődötten várta, hogy ünnepélyes külsőségek közepette, a neves főrabbi jelenlétében felhívják a Tórához:
Jáámajd hábochur hábármicvo Mordecháj ben Jauél máftir cházák.

Meghatottan, családi szeretettől övezve, baráti koszorúval magad körül mentél fel a bimához, a tóraolvasó asztalhoz, s mondtad ki először a varázslatosan szép és őszinte mondatot: "Légy áldott Te Örökkévaló, a mi Istenünk, a Világ Alkotója, aki kiválasztottál bennünket a népek közül, és a Tórát adtad nékünk. Áldott vagy te Örökkévaló, akitől megkaptuk a Tant."

Te, a szegény családból származó, aranyos bármicvá fiú elhatároztad, hogy a Tóra szellemében fogod élni egész életedet, ragaszkodva annak betűjéhez és szellemiségéhez. Ez a hűség hatotta, hatja át 88. születésnapodat és bármicvá avatásod 75. évfordulóját, egész életutadat. Az otthon melegéből magaddal hozott erkölcsiséget, a zsinagóga tanításainak összességével elegyítetted. Teremtve emberi példaképet, akire generációk néztek fel, és büszkék ma is barátságára. A kőbányai zsinagóga hangulata, a már ifjúkorodban lelkedbe vésődött identitástudat, vezetett a Rabbiképző zsinagógájába, amelynek doyenje és egyik legodaadóbb híve vagy. Emberi kvalitásaid emeltek a népszerűség magaslatára. Ezernyi aranyfonállal átszőtt támogatója, szponzora vagy minden olyan ügynek, amely templomunkhoz kötődik. Hibás tórák kijavíttatásától, énekkarunk utazásainak fedezésén át számos publikációnk megjelentetéséig...

Hat évtized őszinte szeretete és ragaszkodása fűz hitvesedhez. Elválaszthatatlan társak vagytok, olyanok, akire a másik mindig felnézhetett és felnéz ma is. Ismeritek egymás gondolatait, közös életetek minden egyes megnyilvánulását. Felelősségteljes pedagógiai érzékkel, szülői felelősséggel neveltétek mindkét gyermeketeket, adva nékik tisztességes nevet, hivatástudatot és családszeretetet útravalóul. Három unokátok rajongó szeretete a legmagasabb emberi kitüntetés, a földi lét egyik legnagyobb dicsérete.

A házasságkötés 60. évfordulóján felcsendülő rabbinikus áldás, köszönet az eddigi hat évtizedért.

Néhány nappal ezelőtt, igen magas szakmai elismerésben részesültél. Méltán és megérdemelten, hiszen mesterségednek nemcsak az ország határain belül, hanem az országhatáron kívül is ismert és elismert mívelője voltál, kinek szellemisége, tapintata és kézügyessége életének domináns része volt. Több magasan kvalifikált szakmai fórumot és egyesületet alapítva, az emberek elismerését és tiszteletét, szeretetét vívhattad ki. Az évtizedek folyamán barátok sokaságára tettél szert, akikkel nemcsak kedvenc sportodnak, a tenisznek hódolása, hanem a lelki és szellemi kontinuitás is összeköt.

Hont Jenő, kedves barátunk - akivel az imádságnak nyelvén együtt fohászkodunk az Egek Urához, - öleljen körül Téged továbbra is az Örökkévaló szeretete, családod rajongása, tanítványaid megbecsülése.

Első mestered dr. Kálmán Ödön egykoron elmondott székfoglaló beszédéből idézek, kérve az Örökkévalót, oltalmazzon Téged és a Tieidet, "ád méá veeszrim sáná", az emberi kor végső határáig:

"Nem feledkezem meg arról, hogy az útbaigazítást az ősi Tóra-tekercsből, a hagyományos iratból és az örök lámpafényből, a haladó szellem világosságából fogom meríteni."

2006.06.20
Schőner Alfréd


 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa az Egyetemi Zsinagóga örökös tagjának 88. születésnapja és bármicvá avatásának 75. évfordulója alkalmából Díszoklevelet adományozott.