Hanukai péntekeste az OR-ZSE zsinagógában

Péntek esténként általában megtelik a József körúti zsinagóga.

Természetesen hanuka hetében is így volt, színházi kifejezéssel élve: "táblás ház" volt, ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Persze nem tették ki, itt mindenkit szívesen látnak, jönnek is gyakran vendégek, a templom törzslátogatóit alkotó OR-ZSE tanárokon, hallgatókon és a templomkörzet hívein kívül is.

Most nemcsak a Scheiber Sándor Tanintézet diákjainak egy csoportja, vett részt tanáraikkal az istentiszteleten (ez már nemegyszer megtörtént), de Dávid Admon úr izraeli nagykövet (ő sem először) tisztelte meg feleségével és annak barátnőjével a zsinagógát, és vett részt az ünnepi szombatfogadáson.

Jóval a szertartás kezdete előtt érkeztek, így volt idő egy kis barátságos beszélgetésre.
Főleg magyarul folyt a társalgás, de a két izraeli hölgy kedvéért néha ivritül, bár a jelenlévők közül volt, aki gyermekkori emlékeit felidézve, jiddisül is remekül fogalmazott. Közös ismerősök, izraeli és magyarországi helyszínek elevenedtek meg egy rövid félórára, amikor is a samesz gyengéd figyelmeztetésére át kellett menni a zsúfolt zsinagógába, az ötödik hanukai estére, ahogy a menóra hívogató gyertyalángjai jelezték.

Itt a nagykövet Schőner Alfréd főrabbi mellett foglalt helyet a mizrah stoton, a keleti falnál. A zsivajgó gyermekek elcsendesedtek és megkezdődött az imádkozás.
Most is Tóth Emil főkántor látta el a szolgálatot, szokás szerint gyönyörűen énekelt, a héber dallamok betöltötték a zsinagógát és a szíveket.

Szépen zengett a Leha Dodi hagyományos melódiája, utána a főrabbi a vendéget invitálta a szószékre, de ő is odalépett, hátha szükség lesz némi nyelvi segítségre.

David Admon nagykövet már Tel-Avivban született, szüleitől hallotta csak a magyar szót, amelyet nemcsak ért, de teljes biztonsággal használ is, úgy, hogy a segítség felesleges elővigyázatnak bizonyult, a vendég szavait mindenki értette.
Emlékeztetett a nagykövet a magyar zsidóságot ért 60 év előtti tragédiára, utalt a romok felépítésére és örömét fejezte ki, hogy mindennek ellenére annyi zsidó fiatalt láthat a zsinagógában is. Mindenkinek további szép ünnepet kívánva köszönte meg a kedves meghívást, amelynek szívesen tett eleget.

Szavait Schőner Alfréd főrabbi, rektor köszönte meg. Ő a gyermeket is üdvözölte ünnepi beszédében, amelyben a hanuka lángjainak jelentőségét, a velük kapcsolatos régi szokások szépségét ecsetelte. A kis vendégek ajándékot is kaptak, de szavaik szerint nemcsak a csokoládé miatt érezték magukat jól a József körúton.

Szokás szerint rövid, de jó hangulatú kiddus zárta le a péntekestét, hanuka ötödik napján.

Róbert Péter
2004.12.13