Erev Sabat az OR-ZSE zsinagógájában
2007. november 16-án
 

 

2007. november 16-án magas rangú vendégei voltak az OR-ZSE zsinagógájának. Az USA- beli Anti Defamation League küldöttsége - élén a több díszdoktorátussal rendelkező Abraham H. Foxman ügyvezető igazgatóval és Glen S. Lewy elnökkel - érkezett Magyarországra, és az erev sabatot egyetemünk oktatóival, hallgatóival s a zsinagóga híveivel töltötték.

A világszerte méltán elismert emberi jogi szervezet tagjai moszkvai és kijevi vizitációjuk után mély impressziókra tettek szert Magyarországon is. Zsinagógánkban Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora köszöntötte az idelátogató amerikai delegáció tagjait.
Az istentisztelet után a második emeleti Díszteremben folytatódott az oneg sabat. A kiduson Balog István, az egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke tartott tóramagyarázatát követően Glen S. Lewy, az Anti Defamation League elnöke szólt a megjelentekhez, és köszönte meg hálás szívvel a kedves fogadtatást.

Hangot adott abbéli reményének, hogy az egyetem polgáraival Amerikában is találkozhat. A tolmács szerepét Hábermann Zoltán, az egyetem Neveléstudományi és Szociális Munka Tanszékének oktatója töltötte be.

A bor, a bárchesz és a finom sütemények elfogyasztása után z'mirotokkal, jókedvű énekléssel folytatódott a kidus, majd Deutsch Dezső asztali áldásával fejeződött be.

ORZSE Press.
2007.11.25.