DEUTSCH DEZSŐ 90 ÉVES
 

 

2008. március 21-én, Cáv hetiszakaszának szombatján, Tóth Emil főkántor ünnepélyes keretek között hívta fel a Tórához Deutsch Dezsőt, az OR-ZSE zsinagógájának doyenjét abból az alkalomból, hogy most töltötte be kilencvenedik életévét. Az ünnepelt rokonai, barátai és a zsinagóga hívei szeretetétől övezve mondta el azt a máftirt, melyet 77 évvel ezelőtt a bár micváján is recitált. Schőner Alfréd főrabbi meleg szavakkal köszöntötte az ünnepeltet, majd rabbinikus áldásban részesítette, kérve a Mindenható áldását rá, családjára és az egész közösségre.

Az istentisztelet után a második emeleti Díszteremben folytatódott az ünnepelt köszöntése. A gyönyörűen terített és dúsan megrakott asztalok mellett először Schőner Alfréd átadta a közösség ajándékát, majd ezután Streit Sándor, a BZSH elnöke emelkedett szólásra, méltatva a születésnapost, majd Zoltai Gusztáv a MAZIHISZ és a BZSH ügyvezető igazgatója köszöntötte fel az ünnepeltet. A család nevében unokahúga, Dr. Deutsch Zsuzsa, a Szeretet Kórház igazgató főorvosa köszöntötte Dezső bácsit, aki meghatóan írta le gyerekkorát, melyben a Deutsch házaspár szinte pótszülőkként vett részt.

A kile nevében Dr. Kárpáti Péter, a barátok nevében pedig a székesfehérvári Székely család képviselője, Winkler Miksa és a Bálint házi kártyapartnerek köszöntötték.

Hont Jenő, az ünnepelt kortársa és barátja meghatódottan gratulált. A köszöntők után Deutsch Dezső hálatelt szívvel emlékezett vissza szüleire, a második világháború poklában elvesztett testvéreire, szeretett feleségére, Klárira, akivel 40 évig élt boldog házasságban, és meghatódva köszönte meg az őt ünneplőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték e jeles napon.

A kiddus a szombati z’mirotokkal és az asztali áldással fejeződött be. A kiddus megrendezését Markovics Tibor, vallási elöljáró munkáját dicséri.
 

OR-ZSE Press
2008.04.04.