CET vendégei a péntek esti istentiszteleten
2007. november 23-án
 

 

Zsúfolásig megtelt november 23-án is az OR-ZSE zsinagógája.

Az egyetem oktatói, hallgatói, a zsinagóga hívei és az itt megjelent amerikai vendégek töltötték meg a 130 éves templomot. Tóth Emil főkántor a tőle megszokott eleganciával recitálta az imákat, majd Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora emelkedett szólásra.

Prédikációjában– a hetiszakaszhoz kapcsolódva – a tarjag micvot-ról, azaz a 613 parancsolatról beszélt. Rabbi Szimlai példázatát, irodalmi paraboláját idézve bemutatta, hogyan lehet egy mondatban összefoglalni a 613 parancsolat lényegét. (lásd itt)

Az istentiszteletet követő kiduson Balog István, a HÖK elnöke köszöntötte a CET Academic Programs amerikai diákokat, akik az USA különböző országaiból érkeztek Európába, hogy megismerkedjenek az európai zsidóság életével.

Egy szemesztert Prágában töltenek, ahol zsidó stúdiumokat hallgatnak. Ennek a prágai tanulmányútnak része a budapesti látogatás, melynek keretében csütörtökön felkeresték az OR-ZSE-t, találkoztak egyetemünk hallgatóival és ismerkedtek a magyarországi zsidó oktatási rendszer lényegével.

Gábor Zsuzsa, a Judaisztika tanár szak III. éves hallgatója látta el a fordítói feladatokat, majd a csoport vezetője köszönte meg meleg szavakkal, hogy az istentiszteleten és a kiduson részt vehettek, valamint, hogy betekintést kaphattak az egyetem életébe.

A önfeledt vidám hangulatú kidus az asztali áldással fejeződött be.
 

ORZSE Press.
2007.11.27.