NÉVADÁS - BRIT MILÁ

NÉVADÁS

Augusztus 23-án, Reé szombatján a rokonok, a család barátai és a templom híveinek jelenlétében Schőner Alfréd főrabbi a Lea héber nevet adta Rajnai Gábor és Herskovics Judit újszülött kislányának Rozinak. Az újszülött szülei és nagyszülei a zsidó közösség elkötelezett hívei, akik mindig hangsúlyt helyeznek arra, hogy hitet tegyenek vallásunk iránti elkötelezettségük mellett.
Az istentisztelet utáni kidduson a két nagypapa, Rajnai Péter és Herskovics György köszönte meg az ünneplők gratulációit és a felejthetetlen ünnepség megrendezését.


BRIT MILÁ

Augusztus 24-én, vasárnap nagyszámú vendégsereg töltötte meg az OR-ZSE Oktogonális termét. Az egyetem főiskolai adjunktusánaknak, Beer Ivánnak fiú unokája született, akit ekkor vettek fel Ábrahám szövetségébe. A család rokonai és barátai gyűrűjében Beri Einhorn bécsi mohél végezte Beer Gyögy és felesége, Ildikó kisfiának, Dominiknak a circumcisioját. Ezután Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora a Smuél Ávrahám ben Élijáhu Méir Hálévi héber nevet adta az újszülöttnek, majd meleg szavakkal köszöntötte az örömszülőket és Dominik nagyszüleit. Ezután az örömapa köszönte meg a szép szavakat, valamint a család támogatását és felesége odaadó, áldozatos gondoskodását, amit fiúkért tesz. A beszédek sorát a nagypapa, Beer Iván üdvözlő szavai zárták.


NÉVADÁS

Az augusztus 30-i istentisztelet, Softim szombatja különleges jelentősséggel bírt az OR-ZSE életében. Dr. Kálmán János egyetemünk főiskolai docensének és illés Mártának újszülött kislánya, Róza a Dvorá Száli héber nevet kapta.
A zsinagógát zsúfolásig megtöltötték a rokonok, a család barátai, valamint az egyetem tanárai és hallgatói. Az örömapa mély meghatódottsággal járult a Tórához. Ezután Schőner Alfréd főrabbi, rektor intézett meleg szavakat az újszülött édesanyjához és édesapjához.

Az istentisztelet utáni kidduson a kollégák köszöntötték az újszülött szüleit.


BRIT MILÁ

November 9-én vasárnap az OR-ZSE Oktogonális termében vették fel Ábrahám szövetségébe Jáél és Micháél Jiszráéli újszölött kisfiát. A szülők Magyarországon dolgozó izraeliek, akik egyetemünket kérték fel, hogy helyet adjon e gyönyörű szertartásnak. A termet a család Izraelből érkezett rokonai és magyarországi barátai, munkatársai töltötték meg. A mohél teendőit Köves Slomo rabbi látta el nagy szakértelemmel, majd Schőner Alfréd főrabbi köszöntötte az újszülött, Jonatán szüleit, nagyszüleit és dédnagymamáját. Beszédében hangot adott annak, hogy reméli, a család még sok örömünnepében osztozhat, és sok boldogságot kívánt e jeles napon. Ezután Beer Iván, az OR-ZSE főiskolai adjunktusa a baráti kör nevében köszöntötte a családot.