Benedek István Gábor 70 éves
 

 

Zsúfolásig megtelt az OR-ZSE zsinagógája 2008. április 4-én, pénteken este is.

Ez alkalommal köszöntötte az egykori Alma Mater, Benedek István Gábor újságírót, írót, abból az alkalomból, hogy 70. születésnapját ünnepelte.

Az istentiszteleten a prédikáció után Schőner Alfréd főrabbi szólt az ünnepelthez, méltatva írói munkásságát, újságírói és szerkesztői tevékenységét. Visszaemlékezett közös tanáraikra, a Rabbiképző felejthetetlen atmoszférájára, majd átnyújtotta az ünnepeltnek az OR-ZSE Egyetemi Tanácsának Díszoklevelét.Az istentisztelet után a második emeleti Díszteremben – a B.I.G. tiszteletére rendezett kiduson - folytatódtak a köszöntések.
Az újságíró kollégák nevében Spánn Gábor, a zsinagóga oszlopos tagja üdvözölte a kedves barátot, Beer Iván adjunktus az egykori tanulótársak nevében mondta el jókívánságait.

Ezután Kármán György, tanszékvezető, c. egyetemi tanár a Rektori Tanács üdvözletét tolmácsolta. Markovics Tibor, a zsinagóga világi vezetése nevében virágcsokrot adott át az ünnepelt hitvesének.

A köszöntések után Benedek István Gábor hálatelt szívvel, meghatódva mondott köszönetet ezért a számára felejthetetlen istentiszteletért és kidusért.
 

OR-ZSE Press
2008.04.06.