Szép esküvő Szegeden


A nyári szünet elején sokan kaptak meghívót Szegedre, egy kellemes eseményre, egyik hallgatónk esküvőjére.

Biczó Tamás, a liturgiatörténet szakon végzi tanulmányait, de kántorként, énekével már hosszabb ideje emeli az istentiszteletek szépségét, utóbbi esztendőkben a gyönyörű és híres szegedi zsinagógában.

Ottani hitközségünk természetesen jó kapcsolatokat ápol a közeli zsidó közösségekkel, így a hódmezővásárhelyivel is.

Az ifjú kántor közös rendezvényeken, péntek estéken meglátta a hódmezővásárhelyi hitközségi elnök szép és művelt leányát. Beszélgetéseikből vonzalom született, majd szerelem szövődött a két fiatal között, amely most házasságot eredményezett.

Ragyogó napsütéses délután kötött házasságot Biczó Tamás és Wanderstein Noémi, Szeged Nagy Zsinagógájában.

Sokan jöttek el, régen láttak ennyi embert esküvőn a műemlék-templomban. Aki ismeri a két fiatalt, nem csodálkozik ezen, hiszen a vőlegény szülei az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem mindenki által ismert és szeretett dolgozói.

Aki csak tehette, szívesen eleget tett kedves meghívásuknak. A menyasszony családját nagyon tisztelik Hódmezővásárhelyen, a fiatal tanárnő maga is kedvelt városában. Keresztény ismerősök, munkatársak is eljöttek, hogy osztozzanak a két család örömében.

Fokozta a szertartás szépségét és az esemény jelentőségét, hogy két rabbi működött közre benne.
Markovics Zsolt szegedi főrabbi fogadta a megjelent ifjú párt, ismertette velük és a meghívottakkal a házasságkötés mozzanatainak sorrendjét. Ő méltatta a vőlegénynek a szegedi hitközségnél 1997 óta végzett munkáját, tisztelettel adózva Silber Iván rabbijelölt emlékének. Szólt a két zsidó fiatalnak a közösség körében kibontakozott szerelméről, amely őket ma a hupa alá vezette.
Figyelmeztette a menyasszonyt, hogy kántor felesége lesz és ez megtiszteltetés, de kötelességeket is ró mindkettejükre.

Dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi olvasta fel a házasságlevelet, majd a rabbinikus áldás után elmondta és pohártörés előtt a vőlegénnyel is elismételtette a zsoltárverset: "Ha elfeledlek Jeruzsálem, felejtsen el engem a jobbom".

Klein Ervin főkántor éneke emelte a szertartás szépségét, hozzájárulva kollegája esküvőjének fényéhez.

Ezek után az emeleti teremben a gratuláción rengetegen halmozták el jókívánságaikkal a boldog ifjú párt, szegediek és hódmezővásárhelyiek egyaránt.
Schőner Alfréd rektor meghatottan emlékezett a Szegeden töltött 6 évre, amelyet ma is élete legszebb éveinek tart és már akkor kialakult jó kapcsolatára a Wanderstein családdal.

Dr. Ledniczky András, szegedi hitközségi elnök, nemcsak az ifjú párt üdvözölte, hanem szólt a két város zsidó közösségeinek együttműködéséről is.
Kántoresküvőhöz illően volt éneklés is, a szép héber dalok betöltötték a tágas termet, mintegy megelőlegezve az esti vigasságot, ahol zeneszó mellett mulatott a népes vendégsereg késő éjszakáig.

Mazl tov, sok boldogságot kedves Noémi és Tamás!

2004.július
Róbert Péter