Bár Micvá avatás az OR-ZSE zsinagógában


November 5.-én, Noách hetiszakaszánál Tóth Emi főkántor ünnepélyes körülmények közepette hívta a Tórához a közösség új, felnőtt tagját, Müller László és Lugosi Viktória idősebbik fiát, Dánielt. Az ifjú hagyományos dallammal, s nagy intuícióval recitálta a soros Háftárát. A bár micvá fiatalt, anyai nagyapja, Lugosi László főkántor készítette fel.
A zsúfolásig megtelt zsinagógában az ünnepi tanítást Schőner Alfréd főrabbi tartotta. Müller Dániel meghatott szavakkal mondott köszönetet nagyszüleinek és szüleinek.

Az istentisztelet után a család kiduson látta vendégül a mintegy háromszáz megjelentet a gazdagon megterített Díszteremben.

Mázál tov!
 


ORZSE Press

2005.11.28.