DR. BALÁZS PÁL KÖSZÖNTÉSE

 

2007. augusztus 25-én, szombaton délelőtt ünnepi eseménynek adott helyszínt az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógája, majd a szokásos kiddus keretében a Rabbiképző menzája. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem zsinagógájában Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Egyetem rektora rabbinikus áldásában részesítette dr. Balázs Pál tanár urat 81. születésnapján.

A 137 éves zsinagógát megtöltötték a rendszeres látogatók és a különleges alkalomra meghívott vendégek. Közöttük üdvözölhettünk több neves személyiséget is. A Tórához való szokásos felhívása után, miután az ugyancsak általa elmondandó Káddis DiRábbánán végeztével a 81. születésnapját ünneplő dr. Balázs Pál tanár úr a szószék elé járult, ahol a főrabbi, rektor úr szép, az ünnepelt minden lényeges tulajdonságára kiterjedő köszöntő beszédet tartott, majd ez után rabbinikus áldásában részesítette zsinagógánk közszeretetnek és általános köztiszteletnek örvendő jubiláns látogatóját.

A kiddus is rendkívüli volt, tekintve, hogy az asztal roskadozott a dr. Balázs Pál tanár úr által a sok vendég számára összeállított és megrendelt finom falatoktól. A kiddus megrendezésében segítségére volt Markovics Tibor elöljáró úr, zsinagógánk elnöke is. Ugyancsak ő tartott szép ünnepi beszédet a dúsan megterített asztal mellett, ami Gajdos Anni asszonyt is dicséri.

Az ünnepségen részt vett a kiterjedt Fleischer-család egy tagja is, aki Markovics Tibor és az ünnepelt társaságában részt vett a Fleischer-család köszöntésén és ünnepségén. A szónok erről is beszámolt, mint a családi összetartozás szép és követendő példájáról.

Ez után az ünnepelt, dr. Balázs Pál tanár úr meghatott szavait hallhattuk, aki, miután köszönetet mondott az őt ünneplő megjelenteknek, mostani nagy és szép irodalmi vállalkozásáról beszélt, vagyis a Dob utcai ortodox iskola történetéről írandó könyvről. Arról az iskoláról, ahova gyermeksége idején dr. Balázs Pál járt.
Szólt arról is, hogy vallási hagyományaink szerint nem zárhatjuk a dúsan megterített asztalt a Tóra mondatainak idézése nélkül, ezért az ünnepelttől tórai szövegrészeket és ezek magyarázatait hallhattuk. Ugyancsak ő üdvözölte a dr. Balázs Pál Tanulmányi Verseny megújult vezetőségét is.

A felemelő ünnepség végén az Újpesti Idős Otthon nevében hallhattunk üdvözlő és köszöntő szavakat, mert ennek a jótékony intézménynek is lelkes támogatója dr. Balázs Pál.
 

2007.08.28
B.S.F.