Ádám Emil emlékezete - J. H. Hertz emléke

Vájákhél szombatjának köszöntésekor, a Lechá Dodi elmondása előtt avatták fel Ádám Emilnek, a Goldmark kórus alapítójának emlékére ajándékozott új frigyszekrény takarót. Ádám Máriának és családjának az adományozottnak az adta az apropót, hogy a Rabbiképző néhai professzora és a kántorképző 70-es évek elején újjáalakított kántorszakának néhai vezetője és irányítója volt a most 100 éve született Ádám Emil.

(A jelenkori magyar kántorművészet jeles képviselői - többek között - Kálmán Tamás, Fekete László, Tóth Emil , Weisz Mordecháj egyaránt az ő tanítványai voltak.

A Rabbiképző felszabadulás utáni történetének második időszakába volt ez a "
gil házáháv", mert az 50-es évek idején Scheiber Sándor professzor úr kezdeményezésére már működött a kántorképzés és jelenleg az OR-ZSE két kiválósága, Doff Imre budai főkántor, valamint Tímár Károly, a Dohány utcai zsinagóga másodkántora, ekkor szerezte cházán diplomáját a Rabbiképző Intézetben.)


Avató beszédében Schőner Alfréd rektor bemutatta Ádám Emil, a Debrecenből származó kiváló művész pályájának legfontosabb állomásait, életének azt a periódusát, amikor a zsidó vallási zene - kulturális élet egyik meghatározó személyisége volt. Majd kitért a ma már méltán világhírű Goldmark kórusra, melyet a köznyelv csak "Ádám kórus"-nak nevezett. Nagy öröm, hogy ezután az egyik frigyszekrény takarón is ott díszeleg tanítónk, Ádám Emil neve.

Az OR-ZSE központi tantermében - a közeljövőben - Ádám Emil életét, a kórus munkásságát és a kórus szereplés színtereit állandó fotókiállítással fogjuk bemutatni.

Az I-tentiszteleten követő kiduson Borsányi-Schmidt Ferenc rendkívül értékes előadást tartott Joseph Herman Hertz-ről, a brit birodalom néhai főrabbijáról. Hertz magyar származású volt és publikációjának sokaságával vonult be az egyetemes zsidóság életébe. A közösségeinkben mai napig használatos Hertz biblia az ő fordításának magyar nyelvű átültetése. A magyar kiadást Dr. Hevesi Simon, Dr. Guttmann Mihály, Dr. Balassa József, Dr. Lőwinger Sámuel, Dr. Guttmann Henrik fordította és szerkesztette.

A Borsányi Scmidt Ferenc által tartott előadás része volt annak a sorozatnak, amelynek címe: Történelmi arcképcsarnok/ A zsidóság kiemelkedő személyiségei. Az előadáson elhangzott anyag honlapunkon olvasható: http://www.rabbi.hu/dvar/zsidok/zsidalap.htm

NAZSIHER Press
2005.03.08