6 perc tudomány


Háberman Zoltán az OR-ZSE Neveléstudományi és szociális munkás tanszék adjunktusa, doktorandusz 2009. január 23-án a péntek esti kiduson előadást tartott Ámosz próféta és a zsidó szociális hagyományok kapcsolatáról.

A „6 perc tudomány” péntek esti tanítás keretében, többek között arról beszélt, hogy a zsidó hagyományban a próféták szellemi mozgalmát egységes, intellektuális, a mindenkori kritikai értelmiségi tulajdonságok jellemzik.

A próféták általában, így Ámosz is, időszerű társadalmi problémákat vetnek fel egy humánusabb és egy morálisan, magasabb rendű világ eljövetele reményében. Sokszor kíméletlenül bírálják az adott társadalmi rendszert.

Ámoszról tudjuk, hogy II. Jerobeám király uralkodása idején tevékenykedett, tehát körülbelül 2800 évvel ezelőtt. Izraelnek ezt az időszakát a gazdasági fellendülés határozta meg, egy bizonyos fénykorként is szokás beállítani, hiszen kiterjeszti határait, bekapcsolódik a világkereskedelembe. Ekkor Izraelben viszonylagos gazdagság, fényűzés következett be, de ezt csak egy szűk felső réteg élvezhette. Az anyagi jólét mellett azonban erkölcsi romlásról is tudunk, hiszen sokan idegen ideológiák, istenek kultuszában is részt vettek, a bírák nem hoztak igazságos döntéseket.

Ámosz ezt az igazságtalanságot rója fel a korabeli társadalmi elitnek, élesen felszólal a kirekesztett, a nyomorban élő nép helyzetének érdekben.

Minden mai szociális munkásnak, értelmiséginek - nem csak a zsidó közösségben - példaképül lehetne választani Ámoszt. Ő, ellentétben a legtöbb prófétával, nem volt előkelő királyi vagy papi leszármazott. Egyszerű juh pásztor és fügetermesztő volt a déli júdeai országrészben, majd elhivatottságot érzett és további életében a társadalom bűnei ellen harcolt a szociális igazságosságért.

Háberman Zoltán
2009.01.29