Kezdetét vette az 5765. zsinagógai esztendő

 

Az elmúlt hetekben az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem tanárai, hallgatói és a Bérkocsis utcai zsinagóga közössége együtt tartották meg az őszi zsidó nagyünnepeket.

Ros Hasana megrendítő, ünnepélyes hangulatával indult a zsidó időszámítás újéve, mellyel kezdetét vehette az 5765. zsinagógai esztendő.
A zsidó időszámítást bölcseink a világ teremtéséhez igazították, s alapjai a Tórában, Mózes öt könyvében találhatók.

A kétnapos ünnep liturgiai részét Tóth Emil, az egyetem főkántora szolgáltatta. A kiváló kórus közreműködése és Kármán György orgonakísérete tette még megindítóbbá az ünnepet. Schőner Alfréd főrabbi, az egyetem rektora a zsidó újév alkalmával kérte Isten áldását hallgatóira és a közösségre.
A zsidó újév, a Ros Hasana lehetőséget ad a zsidó embernek Istennel és embertársaival szemben elkövetett bűnei megbánására. Ezzel az elgondolással azonosulva igyekszünk felkészülni a Ros Hasanát követő Jom Kippurra.

Jom Kippur a zsidó vallás meghatározó ünnepe. Középpontjában az isteni ítélkezés szemléletes elképzelése áll, miszerint az Örökkévaló e napon hoz döntést a zsidó emberekről, miként alakuljon életük az elkövetkezendő esztendőben. Az ünnep végén az ítélkezés befejeződik, bezárulnak a mennyek kapui. Ehhez igazodva az ünnepet záró rész elnevezése is "neilá", azaz kapu. Az őszi ünnepek ezzel- a tartalmában és terjedelmében is igen nehéz, hosszú ünneppel - korántsem záródnak Ie.

Jom Kipur után közösségeinkben elkezdjük építeni a sátrat. "...Sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket EgyiptombóI..."- írja a Tóra. Az ünnep Izrael történetének erre a szakaszára emlékeztet. Az ünnepi sátor - a szuká - felépítésének hagyománya ma is él a zsidó közösségekben. Az őszi ünnepek kezdetben meghatározó komor hangulatát a Szukothoz kapcsolódó vidám vallási szertartások oldják fel.

Pári Mirella
az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem oktatója

2004.10.26.