Mószer

Ezt a szót azért választottam, mert a minap egy beszélgetés során felfigyeltem rá, hogy valaki rossz helyen, azaz nem a megfelelő értelemben használta. Nem hívtam fel rá a figyelmét akkor és ott, de úgy gondolom, érdemes tisztázni a jelentését.

A magyar nyelvben használatos mószer szó a héber mem-szamech-rés gyökből származik. Jelentése: adni, átadni. Tehát a mószer az az ember, aki másokat bemószerol, azaz elárul, megmond, felad, feldob. Érdekes megjegyezni, hogy az orosz nyelvben, ahonnan sok szó került a Kelet-Európában használatos jiddisbe, a muszor, vagy más kiejtés szerint moszer szó rendőrt jelent. Azt pedig nem kell túl sokat magyarázni, hogy mi is a kapcsolat a háború előtti Oroszország rendőrei és a mószerolás között.

Mózes átveszi a Tant

A héber nyelvben ez a szó sokkal nemesebb jelentéssel bír; a mai napig is az adáshoz, átadáshoz kötődik. A Misna egyik traktátusa, a Pirké Ávot, ami magyarul Az atyák bölcs mondásai vagy Az atyák tanításai néven ismert, például a következő mondattal kezdődik:

"Mózes átvette a Tant a Szináj hegyén, és átadta azt Józsuénak. Józsué átadta az Öregeknek, ezek meg a prófétáknak. A próféták átadták a Szent Gyülekezet tagjainak." (Atyák 1:1)

A Misna itt a tudomány átadását fejezi ki a mászár szóval. Innen ered a szintén széles körben ismert, bár nem jiddis szó, a mászóret, ami hagyományt jelent; azt a hagyományt, ami egészen Mózestől és a Szináj hegytől gyűrűzik hozzánk.

Érdekességképp teszem hozzá, hogy ugyanebből a gyökből ered a muszár szó is, melynek jelentése tanítás, erkölcs, fegyelem, magaviselet. Ezekre az alapelvekre épül az újkori zsidó filozófia egyik irányzata, a 19. században virágzásnak indult, rabbi Israel Salanter nevéhez kötődő muszár mozgalom.