Herót

Herótóm van már ettől a novemberi időjárásból, így május derekán!
Bizony, az elmúlt napokban és hetekben sokszor hallottuk, esetleg mondtuk is ezt.
De milyen is az, amikor valakinek herótja van? A magyar nyelvben akkor van herótunk, amikor valamivel torkig vagyunk, amikor unjuk, amikor utáljuk az egészet, és elegünk van belőle, de nagyon.
A harata vagy helyesebben: charata szó héber eredetű, mely átkerült a jiddisbe, így utóbbi kiejtési szabályai szerint lett belőle haróte, illetve heróte. A szó eredeti jelentése: megbánás. Ige formájában is létezik, melynek jelentése értelemszerűen: megbánni.

rabbi Móse ben Maimon

Érdemes megjegyezni, hogy Rambam, azaz a Majmonidészként vagy Majmoni Mózesként is ismert középkori tudós-filozófus rabbi, a megtérés szabályairól szóló művében a következő lépéseket nevezi meg, melyeket a megtéréshez vezető úton feltétlenül szükséges megtenni:
1. A bűn elhagyása
2. Megbánás (azaz harata)
3. A bűn megvallása
4. Fogadalom a jövőre nézve.
Ideális esetben tehát negatív dologtól van ez embernek herótja, minek következtében képessé válik arra, hogy a saját jövőjét pozitív irányba befolyásolja.
Így legyen.