A haverom....

A haverom ma nálam héderel. Esetleg fordítva. Miért is ne hallhatnánk ehhez hasonló mondatokat, most, hogy kitört a vakáció. Akár még olyan szájakból is, amelyek ha tudnák, hogy „zsidóul” beszélnek, nem biztos, hogy így mondanák.

A haver szót bizonyára mindenki ismeri, használja. A héber szó nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen elsődleges jelentése megfelel annak, ahogyan az a magyar nyelvben is használatos: barát. Egy másik jelentése lehet a „tag” is. Például a „haver kneszet” szóösszetétel parlamenti tagot jelent, ugyanerre a mintára a „haver kibuc” kibuctagot.

Érdekes, hogy ugyanezekből a mássalhangzókból egy férfinév is származik: a Hever. Ez a név ma már nem használatos, ám a szentírási források szerint ez volt Mózes apósának, Jitrónak az egyik neve, valamint így hívták annak a Jaelnek a férjét is, aki a Bírák könyvében olvasható történet szerint megölte Sziszerát, a gonosz kánaánita hadvezért.

A héder szó jelentése: szoba. A modern héberben ma is így használatos. Ám a jiddisben van egy másik értelme is. Ha például egy ismerősünk azt mondja, hogy a fia a „héderben” tanul, az nem azt jelenti, hogy a gyermek szobafogságra ítéltetett. Hédernek hívják ugyanis azt a lexikonokban héber elemi iskolaként szereplő intézményt, ahol a zsidó fiúk a szent tudományok alapjait sajátítják el az első lépésektől kezdve. Ezután következik a jesiva, ahova a  már idősebbek járnak, majd a Kollel, ahol a már házas, vagy dolgozó férfiak tanulnak.