Abrakadabra!

Bűvészkedni fogunk. Elővarázsoljuk a varázsszó jelentését az etimológia legrejtelmesebb zugaiból.

Manapság leginkább mint misztikus varázsige használatos, gyakran a bűvészek is ennek segítségével hajtják végre mutatványaikat. Szokás még belőle amulettet készíteni, betegségek és gonosz szellemek ellen.

Az abrakadabra szót háromszög alakú táblácskára írtak, úgy, hogy a betűk száma a háromszög csúcsa felé folyton fogyóban van:

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D
A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

Nem csak magyarul, hanem nagyon sok más nyelvben is ismeretes. Sőt, egy formája még a Harry Potter könyvekben is előfordul. De vajon honnan ered?


A Tórában, Mózes első könyvében nyomon követhetjük a teremtés történetét. Innen tudjuk, hogy az Örökké-való nem némán, egyszerre teremtette a világot, hanem egy pontosan felépített rendszernek megfelelő lépésekben, és minden újabb fázis előtt kijelentette, hogy mi lesz a következő teremtmény. Erre utal a misnának az egyik legismertebb könyve, az Atyák bölcs mondásai (pirké avot) is (5. fej., 1. mondat), mely minden zsidó imakönyvben megtalálható:"Tíz mondattal teremtetett a világ".

Innen ered az arameus gyökerű kabbalisztikus fogalom, az Avra K’Davra is, melynek jelentése: "Úgy teremtek, amint szólok".

Egy másik értelmezés szerint, ha a kifejezés első "alef" betűjét "ájin"-ra cseréljük, a hangalakja változatlan marad, de mivel a jelentése megváltozik, azt is jelentheti: „Ami kimondatott, az beteljesedik (elmúlik)”.

A héber nyelvben találkozunk 6 olyan betűvel is, amelyek kiejtése változhat aszerint, hogy van-e benne pont. A pont ugyanis keményíti, vagy zöngésíti a hangot. Az egyik ilyen betű a bét illetve vét . Ennek köszönhető, hogy a fonetikus átírásban az eredeti kifejezésből varázslatos módon abrakadabra lett.