Vendégprofesszorok az Egyetemen

Kiváló, nemzetközileg elismert professzorok voltak vendégelőadói az elmúlt hetekben a Zsidó Egyetemnek. Előadásaikkal színesítették az egyetem életét. A jeles szakemberek egyetemi tevékenységéről számolunk be a következőkben.

Dr. Slomo Spitzer a Bar-Ilan Egyetem történelem tanszékének professzora a Zsidó Egyetem Doktori Iskolájában tartott nagy sikerű előadássorozatot. Kutatási területeinek legfrisebb eredményeiről számolt be a hallgatóságnak. A rabbiszakon a rabbijelölteknek Talmudot tanított. 
Előadásaiban külön figyelmet szentelt a közelmúltban Magyarországon kiadott, Komoróczy Géza professzorral közösen szerkesztett Héber kútforrások Mgyarországon és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig címet viselő tudományos munkájának.

Prof. Smuel Glick, a jeruzsálemi Machon Shoken igazgatója, immár sokadszorra, ismét felkereste egyetemünket, és kiváló előadásaival tette még változatosabbá a tanórákat, a rabbiszakon, a judaisztika tanári szakon és a Doktori Iskolában is. Smuel Glick professzor előadásainak témája a pedagógia és a vallástudomány kapcsolatáról szóltak. Kiemelt hangsúlyt kapott óráin legutoljára megjelent tudományos munkája, amely a Háchinuch Birei Háchok Vehácháláchá (A pedagógia a zsidó vallástudomány tükrében) címet viseli.

 

Prof. Dr. Frigyesi Judit, a Bar-Ilan Egyetem tanára, a zsidó zeneművészet területén elért legújabb kutatásainak eredményét osztotta meg a hallgatósággal. Frigyesi Judit professzor asszony doktoriskolánk meghívott tagjaként működik együtt az Egyetemmel.

 

Rabbi Mose Weinberger az izraeli Kfar Saba-ról érkezett ismételten hozzánk. Idén megtartott óráinak forrása a Peszachim Traktátusa volt.

 

Prágát érintve érkezett Budapestre Rabbi Arnold Tureczky, aki az OR-ZSE különböző szakain, a már tőle megszokott lebilincselő stílusban, könnyű héberséggel tartotta óráit. Témája ezúttal a konzervatív zsidó mozgalom és a háláhá kapocsalta volt. Ki Tiszá szombatján a zsinagógában a hetiszakaszt magyarázta, s a sábbáti kidduson kitért a közelgő Niszán havának törvényeire is.

 

2004.03.22