Péntek esték az OR-ZSE-n

1. Különleges szombatköszöntés volt az október 24-i, azaz a B’résit beköszöntését jelző péntek este. A zsúfolásig megtelt zsinagóga eddig soha nem látott-hallott eseménynek volt tanúja. B’résit hetében ugyanis egyetemünkre két kiváló vendégtanár érkezett Amerikából, illetve Izraelből, hogy tudásukkal emeljék részint az egyetem Doktoriskolájának, részint pedig különböző fakultásainak tudományos fényét. S ha ez még mindig nem lett volna elég erre a bizonyos sábbát-ra Németországból ellátogatott a Rabbiképző egy külföldre vándorolt végzettje. Ezen az istentiszteleten mutatkoztak be mindhárman a „nagyközönségnek”, a zsinagóga híveinek is. A „Lehá dodi” előtt az amerikai konzervatív rabbi, egyetemünk rendszeres látogatója és tanára, Arnold Tureczky rabbi adott figyelemre méltó tanítást, majd a jelenleg Stuttgartban élő dr. Barta János - a pedagógiai tudományok egyetemi docense, több tudományos mű szerzője - mondott beszédet. Az istentisztelet utáni kidduson, a második emeleti díszteremben pedig Smuél Glick professzor, a jeruzsálemi Máchon Schoken igazgatója szellemes tóramagyarázatával kápráztatta el a hallgatóságot. Az OR-ZSÉ-re, illetve a zsinagógába látogató illusztris vendégeket Schőner Alfréd főrabbi köszöntötte, és mondott köszönetet az egyetemen folytatott értékes munkájukért.

2. December 5-én, péntek este, kiszlév hónap 6. napján volt 30 éve, hogy Dávid Ben Gurion, Izrael első miniszterelnöke eltávozott az élők sorából. Erre emlékezett Schőner Alfréd főrabbi a péntek esti istentisztelet megkezdése előtt a nagy számban megjelent hívek előtt. A főrabbi méltatta Ben Gurion érdemeit: az Izrael függetlenségéért vívott harcokban való részvételét, a kibuc mozgalom megalapítását és meghonosítását, Izrael honvédő háborúiban játszott szerepét, az ország diplomáciai életének megalapítását, stb.
Beszélt arról, hogyan lett a lengyelországi Dávid Grün-ből Dávid Ben Gurion, a modernkori Izrael első politikusa. Az istentiszteleten megjelent Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke, és Benedek István Gábor író, újságíró, a Remény c. zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat főszerkesztője.

Ezután elkezdődött a tfilá, melynek keretén belül ezen a péntek estén Róna Tamás, VI. éves rabbijelölt mondott nagy érdeklődéssel kísért prédikációt. Az istentisztelet utáni kidduson, a második emeleti díszteremben Pári Mirella IV. éves judaisztika tanár szakos hallgató tartott a heti szakasszal kapcsolatos tóramagyarázatot, melyet a hallgatóság nagy tapssal jutalmazott..

2003.12.08

B.J.