2000.04.16
  

  

  

Balázs Pál judaisztika verseny

2000 április 2–án jelentős esemény színhelye volt az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem. A MAZSIHISZ Oktatási Osztálya a 2000. évi “Balázs Pál” judaisztika verseny döntőjét bonyolította le itt.

A versenyre 30 óvodás korú, 38 általános iskolás, 120 középiskolás jelentkezett. A korhatár megkötés nélküli pályázatok száma 13 volt.

A verseny elődöntőin, melyeket a zsidó oktatási intézményekben rendeztek meg, több mint 200 budapesti és vidéki fiatal vett részt.

A döntő napján 10 órakor zsúfolásig megtelt az Egyetem díszterme. Sommer László oktatási osztályvezető ünnepélyes megnyitó beszédét a döntőbe jutott versenyzők és a meghívottak (szülők, tanárok, barátok) hallgatták.

turecky1.jpg (10104 bytes)Ezt követően Balázs Pál, az alapítvány létrehozója szólt az ifjúsághoz. Majd Dr. Schőner Alfréd rektor nyitóimája után, Dr. Schweitzer József országos főrabbi, valamint Rabbi Arnold Turetsky (New York) köszöntötte a megjelenteket.

 

 

10.30 –kor került sor az óvodás korosztály döntőjére, ahol a csöppségek mint idegenvezetők kalauzolták a vendégeket a rajzaikból készült kiállításon.

 

Ezt követően az elemi iskolások meséltek képeik alapján az ünnepekről a zsűri előtt.

Az óvodások és a kisiskolások örömmel fogadták az ajándékba kapott csokoládét. A Benjámin Óvoda és a Scheiber Sándor Iskola 1 és 2. Osztálya nagy értékű ajándékutalványt kapott.

 

A középiskolások korosztályában a legjobb 20 tanuló szóbeli versenye következett, ahol a négytagú zsűri előtt kellett számot adni felkészültségükről.

A legjobbnak Asztalos Károly, az Amerikai Alapítványi Iskola diákja, Flesch András a Scheiber Iskola, és Hirschberg Péter a Lauder Javne Iskola tanulója bizonyult.

A szabad témában beadott 13 pályamű egy része a környezetvédelemmel foglalkozott.

Az e kategóriában versenyzők közül kimagasló eredményt nyújtott a Scheiber iskola 8. osztálya Ács Katalin igazgatóhelyettes irányításával, akik a “Sümeg zsidó emlékei című kazettával és albummal pályáztak. Acsádi Gabriella, Paks zsidó emlékei kapcsán a “Rosenbaum nyomda” anyagát dolgozta fel szakértelemmel és erőteljes filoszemitizmussal. A határon túlról Spitzer Brigitta és Iancu Linda “Nagyvárad zsidó emlékei” című munkája aratott nagy tetszést.

Köszönetet mondunk valamennyi versenyzőnek, résztvevőnek, de legelőbb Balázs Pálnak, aki a verseny anyagi hátterét biztosította.

Szívesen vennénk, ha a jövő évben a verseny helyszíne valamelyik vidéki hitközségünk lenne.

  

2000.04.16