TANTÁRGYLEÍRÁS

LEVÉLTÁRI / TÁRLATVEZETÉSI GYAKORLAT.
JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) 6. fv

A tárgy neve: Levéltári /Tárlatvezetési gyakorlat
A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 4
Szervezeti egység: Judaisztika Tanszék


A kurzus célja:
A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárár (http://www.milev.hu/) vezetője közli a hallgatókkal első találkozásuk alkalmával.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: A múzeumi/levéltári gyakorlati órák minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezése /7.§ (7)/ szerint aláírást nem kaphatnak. Gyakorlat lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Nincs.

A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz a gyakorlati órák 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /7. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja:
A gyakorlatok végzése alapján a gyakorlatvezető állapítja meg, amit a tantárgyfelelős ír be az indexbe.
 A vizsga típusa: Nincs.