JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA A RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) HALLGATÓINAK

 1. A rabbinikus karitatív tevékenység új kihívásai a XXI. században
 2. Ortodox rabbihelyettesek a II. világháború előtt Magyarországon
 3. Hitszónokok a magyarországi zsinagógákban
 4. Jesiva háttér szerepe a magyarországi rabbiképzésben
 5. A kásrut kérdése napjainkban
 6. A magyar nyelv szerepe a hazai zsinagógákban
 7. Rabbinikus írásmagyarázatok az Új Kelet című izraeli napilapban
 8. Rabbinikus írásmagyarázatok az Új Élet című, magyar, kétheti lap hasábjain
 9. A modernkori responzumok kérdései az információs forradalom korában
 10. Dr. Herczog Manó, néhai kaposvári főrabbi élete és munkássága
 11. Dr. Róth Emil, mártírhalált halt győri főrabbi élete és munkássága
 12. Dr. Schindler József, néhai szegedi főrabbi a Löwök szószékén
 13. A vidéki zsidó temetők sorstalansága
 14. A pászul tórák helyzete Magyarországon
 15. A budapesti ortodox imaházak emléke
 16. Figurális kompozíciók a Wesselényi utcai székház homlokzatán
 17. A Magyar Rádió egykori műsorának, az „Izraelita felekezet negyedórájának” sorsa
 18. Lelki segélyszolgálat a mai neológ rabbinikus gyakorlatban
 19. A mai Talmud Tóra tanítás aktuális kérdései
 20. Zsidó ünnepek „átalakulása” a globalizáció tükrében
 21. Van-e jövője a neológiának Magyarországon?

 22. Háláchikus kérdések a XXI. században: oktatási variációk az informatikai robbanáskorában

 23. Háláchikus kérdések a XXI. században: léteznek-e internetes válasz variációk a "minján problémára"

 24. Háláchikus kérdések a XXI. században: brit milá és kásrut kérdések és az európai törvényhozás

 25. Háláchikus kérdések a XXI. században: szervátültetés, születésszabályozás, stb. legújabb technológiai problémái

 26. Funkcionálisan zsidó épületek továbbélési lehetőségei az új évezredben

 27. A tudatmódosító szerek használatának, tiltásának háláchikus aspektusai

 28. Élelmiszer áruházak - a kásrut törvényeinek problémái

 29. A tárjág micvot és a XXI. századi valóság (betarthatók-e a vallási parancsolatok a 21. században)

 30. A magyar nyelv használata a zsinagógai szószéken

 31. A zsidó ünnepek "átértékelődése" a családban, a zsinagógában, avagy milyen változásokra inspirál a 21. század?

Dr. Fényes Balázs
2015.02.18.