TANTÁRGYLEÍRÁS

Misna
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 2. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány Tanszék

a. A tárgy tematikája:
A Misna B’ráchot traktátusa 6-9. fejezetének olvasása, fordítása és kommentálása a hagyományos módon.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezése /7. § (7)/ szerint aláírást nem szerezhetnek, így vizsgát sem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Folyamatosan.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata rendelkezése /7. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
Az órákon való aktív részvétel és a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal, írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Igazolás nem elfogadható, ismétlő vizsgát kell tenni!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Ajánlott irodalom:
Albeck, Hanokh (ed., comm.), Sisa szidré Misna [héberül, több kiadás] (Jeruzsálem: Moszad Bialik – Dvir, 19805).
Blackman, Philip (transl., etc.), Mishnayoth [kétnyelvű héber-angol kiadás] (Gateshead: Judaica Press, 19832).
Fonrobert, Charlotte Elisheva and Jaffee, Martin S. (eds.), The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature (Cambridge University Press, 2007).
Jólesz Károly (ford. és magy.), Mászehet B’ráchot. Az áldások törvényeinek traktátusa (MIOK-Korona GT, é.n.).
Molnár, Ernő (szerk), A Talmud könyvei (eredeti kiadás: Budapest: Korin Testvérek 1921–1923, reprint: Budapest: IKVA, 1989).
Scheiber Sándor (szerk., jegyz.), A feliratoktól a felvilágosodásig (Múlt és Jövő, 1997). Steinsaltz, Adin, The Talmud – The Steinsaltz Edition: A Reference Guide (New York: Random House, 1989).
Stemberger, Günter, A zsidó irodalom története (Budapest: Osiris, 2001).
Strack, Hermann L. és Stemberger, Günter, Introduction to the Talmud and Midrash (Minneapolis: Fortress Press, 1992).
Widder Salamon (ford. és magy.), Misnájót. A Misna hat rendje. (Lugoj: Kirját Széfer, 1937).