TANTÁRGYLEÍRÁS

MIDRÁSOK II.
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 4. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs

a. A tárgy tematikája:
Bialik, Chaim Nachman - Ravnicki, Jehoshua Hana, Eds.: Sefer ha-aggadah. I. /Mivhar ha-aggadot she-ba-talmud u-be-midrashim. (Tel Aviv: Devir, 1962) héber nyelvű szövegéből a megadott fejezetek értelemszerű lefordítása magyar nyelvre.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az igény szerinti konzultációkon való aktív részvétel.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
Csak konzultációs lehetőség (előzetes egyeztetés szükséges!) van, kontaktóra nincs.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Nincs.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A beadott és értékelhető fordítás megtekintése után.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A fordítás tartalma, pontossága, helyesírása és szakszerűsége alapján.

g. A vizsga típusa:
Nincs kontaktvizsga.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A TVSZ szerint.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
A TVSZ szerint.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Ajánlott irodalom:

Értelemszerűen: Bialik, Chaim Nachman - Ravnicki, Jehoshua Hana, Eds.: Sefer ha-aggadah. I. /Mivhar ha-aggadot she-ba-talmud u-be-midrashim. (Tel Aviv: Devir, 1962) és valamelyik Héber-magyar vagy Héber-angol szótár (nem a Google fordítója!).