TANTÁRGYLEÍRÁS

Kicur sulchán áruch
RABBIHELYETTES ALAPSZAK (BA) 1- 2. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:

1. A fizikai tisztaság törvényei
2. Az ima és a t’filin szabályai
3. Az alapvető élelmiszerekre vonatkozó törvények
4. Az étkezéssel kapcsolatos törvények
5. Erkölcsi törvények
6. A tóraolvasás szabályai, eredete, típusai
7. A tanház és a zsinagóga vallási eredete, típusai
8. Az áldások, áldásmondások formái, típusai
9. Az ünnepek. Általános áttekintés
10. Frontális és szemináriumi módszertani elemek segítségével a magyarországi hagyományos neológ zsinagóga klasszikus szokásrendszerének gyakorlati megismertetése.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A 25% megengedhető mulasztás nincs igazoláshoz kötve.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása ötfokozatú minősítéssel.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

1.
2. Ganzfried: Kicur Sulchán Áruch, Budapest, 1984
3. Élijáhu Ki Tov: Széfer Hátodáá. I-II. Jerusalaim, 1976
4. Harav J. Berman: Háláchá Láám. I-III. Jerusalaim, 1994
5. Róth Emil: Az őrködés éjszakája, Budapest, 1942
6. Vidor Pál: A szombat könyve, Budapest, 1940
7. Szárá Suri: Chágim umoádim, hechág vechágigá, Tel-Aviv, 1995
8. Miriam Carfati: Ros Hásáná veJom Hákipurim, Tel-Aviv, 1996
9. A zsidóság érzelem –és gondolatvilága, összeállította: Dr. König P.- Dr. Szabó Ö.