TANTÁRGYLEÍRÁS

Eszter tekercse az interdiszciplináris kutatások tükrében
(מגילת אסתר)
The Scroll of Esther (Heb. מגילת אסתר), as reflected in interdisciplinary research

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 (kettő)
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
Oktató: Dr. Schőner Alfréd egyetemi tanár + meghívott előadók

A tárgy tematikája:

  1. Eszter tekercs, Megillát Eszter fordítása héberről magyarra.

  2. A Megillához kapcsolódó hagyományos és modern kommentárok bemutatása.

  3. A Talmud Megilla traktátusa vonatkozó részeinek fordítása, kommentálása és kultúrtörténeti összefüggéseinek bemutatása.

  4. A téma interdiszciplináris szempontjainak megismerése.

Témakörök

1. Áhásvéros lakomája
2.Királynőválasztás
3.Egy zsidó ember Susánban - Mordecháj
4.Hámán sorsvetése (3.7.)
5."...máshonnan jön a segítség…” (4.14)
6.A találkozás…(5.6)
7..Sorsfordító álmatlanság…
8.A végzet…
9.A királyi jogar…
10.Bánatból örömre…
11.A tetragrammaton - textusbéli hiánya, avagy a rejtett utalások
12.A dallam és a szöveg asszociációi
13.Púrim művészete (figurális ábrázolások)
14."Kaufmann Megilla” az MTA gyűjteményében

Talmudi tételek:

1.  Megilla traktátus 2/b
2.  Megilla traktátus 3/a (a "hetvenes” fordítás)
3.  Megilla traktátus 3/a (a Tóra fordítása)
4.  Megilla traktátus 16/a
5.  A 36 igaz ember parabolája (Szanhedrin 97/b)
6.  Megilla traktátus 21/a
7.  Megilla traktátus 24/b


A keddi 16:30 órakor kezdődő előadások "A" és "B" héten váltakoznak.

 Az "A" héten a textusokat és a kommentárokat analizáljuk, a "B" héten a következő kollegák, illetve az általuk tanított témakörök követik egymást:

1. előadás: szeptember 6. "A" hét Sch.A.

2. előadás: szeptember 13.  "B" hét:
Prof. Dr. Haraszti György: Eszter a történelemben, a történelem Eszter könyvében.

3. előadás: szeptember 20. ";A" hét Sch. A.

4. előadás: szeptember 27."B" hét:
Dr. Kárpáti Judit: Hádásszá: hős vagy áldozat? Eszter tekercsének alternatív olvasatai.

5. előadás: október 4."A" hét Sch. A.

6. előadás: október 11."B" hét:
Prof. Dr. Komoly Judit: Eszter, a női gender bibliai előzménye.

7. előadás: október 25. "A" hét Sch. A.

8. előadás: november 8."B" hét:
Dr. Oláh János: Eszter könyvének "többletszövegei” az alexandriai kánon szerint, és a Midrások.

9. előadás: november 15. "A" hét Sch. A.

10. előadás: november 22."B" hét:
Dr. Peremiczky Szilvia: Eszter királyné és az Eszter királynék a zsidó történelemben és kultúrában.

11. előadás: november 29. "A" hét Sch. A.

12. előadás: december 6. "B" hét:
Prof. Dr. Staller Tamás: A Megillát Eszter recepciótörténete - biblikus, poszt-biblikus, modern.

13. előadás: december 13. "A" hét Sch. A.

14. előadás: december 20."B" hét:
Dr. Szécsi József: Jegyzetek Eszter tekercséhez


A szabadon választható tárgyként felvettek számára a tárgy felvételének jelentkezési határideje: 2011. szeptember 5. (Tanulmányi osztály - Streitné Somkuti Vera)

A tárgyra vonatkozó részletes, naprakész irodalom 2011. szeptember 5-től az OR-ZSE honlapján megtalálható, s az Egyetem könyvtárában CD adathordozón hozzáférhető.

FIGYELEM!

a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak,

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja:
szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa:
kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja:
feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
< a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.


Szelektív irodalom

Magyar nyelven:

1. Fényes Mór: Szentírásunk. ORZSE, Budapest, 1999.
Könyvtári jelzet: 678-22

 2. Purim 5706. (I-II. kötet) Publication: Hechaluc, [Budapest] 1946.
Könyvtári jelzetek: 652/I/C-22; 652/II/A-22

3. [Biblia]. Eszter könyve. (Ford. Schwarz Mór. Ill. Göndör Bertalan) Kiad. a Pesti Izraelita Nőegylet Leányárvaháza
Könyvtári jelzet: 22000618

4, OR-ZSE Eszter Könyve. Or-Zse, Bp., 2005.
Könyvtári jelzet: 3730-22

 5. Kézikönyv a Bibliához. Lilliput könyvkiadó, Budapest, 1992.
Könyvtári jelzet: 1882-22

 6. John F. Walwoord / Roy B. Zuck (szerk.): A Biblia ismerete kommentársorozat III. rész K. I. A., Budapest, 1999.
Könyvtári jelzet: 1846/III-22

 7. Borsányi Schmidt Ferenc: Eszter királyné (492-kb. 450) és Áchásvéros, vagy Ahasvérus perzsa király története a Biblia és a történelemtudomány szerint, in. MZSSZ Új folyam 6-7. szám, 2009-2010, Budapest 2010. Szerk.: Lichtmann Tamás, pp. 9-33.

Angol nyelven:

1.  Berlin, Adele: JPS Torah Commentary: Esther (Philadelphia, PA.: Jewish Publication Society, 2001), Pp. lix, 110. ISBN 0-8276-0699-0.

2. Middlemas, Jill: The Greek Esthers and the search for history: some preliminary observations. In:  Evidence and Ideology (2011) 145-16, 2011.

3. Seeman, Don: Enter the dragon : Mordecai as agonistic combatant in Greek Esther, in Biblical Theology Bulletin 41,1 (2011) 3-15, 2011

4. Berger, Yitzhak: Esther and Benjaminite royalty : a study in inner-biblical allusion, in Journal of Biblical Literature 129,4 (2010) 625-644, 2010

5.Goodman, Phlip: Purim Anthology. Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1949.
Könyvtári jelzet: 2165-22

 

Héber nyelven:

ספרי פירוש ומחקר

- מקראות גדולות למגילת אסתר

http://he.wikisource.org/wiki

- מדרש רבה מגילת אסתר

מהדורת אינטרנט, מעוצבת בידי יהודה איזנברג, תשס"ב, מבוססת על תקליטור "חלמיש"

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/ester/shaar-2.htm

- חמש מגילות, מפורש על-ידי א.ש. הרטום

תורה נביאים כתובים, שיטת מ.ד.קאסוטו,

TEL-AVIV , 1992.

- ברלין א'   ( 2001), אסתר, מקרא לישראל,  ירושלים.

- חכם ע' ( 1973), אסתר, בתוך חמש המגילות, דעת מקרא, ירושלים

 - קליין, י', הלצר, מ' ואבישור, י' (עורכים), (1988), אסתר, בתוך  מגילות: קהלת, אסתר. דניאל, אנציקלופדיה עולם התנ"ך, רביבים, רמת גן, עמ' 60 - 110. הוצאה מקבילה בסדרה עולם התנ"ך, דודיזון עתי, 1994, תל אביב

מאמרים וספרי מחקר

 - בזק, א' (עורך), (תשנ"ז), הדסה היא אסתר: ספר זיכרון להדסה אסתר (דסי) רבינוביץ ז"ל ; קובץ מאמרים על מגילת אסתר, אלון שבות

 - ברנר, ע'    (1981), "אסתר הארץ המראה: על הסימטריה והכפילות במגילת אסתר", בית מקרא 26, עמ' 267 - 278. 

- הורביץ, ט' ((תשסב), "פמיניזם במגילת אסתר ", דימוי 20, עמ' 68 -73

 

מגילת אסתר עם פירוש רש''י ולקטים מן התלמודים והמדרשים ועם פירוש ''תורה תמימה

 http://www.shechem.org/torah/esther/1.html#link 

חמש מגילות : רות, שיר השירים, קהלת, איכה, אסתר. ירושלים : מוסד הרב קוק, תש"ן      c1990. - Bible

  Könyvtári jelzet: S 8-1177